ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิญญา เอกพงษ์
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การใช้เทคนิคควอลิตี้ฟังก์ชั่นดีพลอยเมนต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่มีศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี
2 การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม
3 การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม
ปี พ.ศ. 2551
4 การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม
5 การศึกษากระบวนการผลิตมะขามอบแห้งแบบโฟม
ปี พ.ศ. 2550
6 การใช้เทคนิคควอลิตี้ฟังก็ชั่นดีพลอยเมนต์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่มีศักยภาพของจังหวัดอุบลราชธานี
7 โครงการศึกษาของมอลโทเดกซ์ทรินที่มีต่อคุณภาพมะขามผงอบแห้งแบบโฟม
8 การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อน ในช่วงฤดูฝนของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2546
9 การศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิง
ปี พ.ศ. 2544
10 การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อนในช่วงฤดูฝนในจังหวัดอุบลราชธานี
11 การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อน ในช่วงฤดูฝนของจังหวัดอุบลราชธานี
12 แนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม
13 การทดสอบมะเขือเทศรับประทานผลสดพันธุ์ทนร้อนในช่วงฤดูฝน ของจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2543
14 การศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิง
15 การศึกษาหาพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์การอบแห้งขิง
16 แนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2542
17 การผลิตมะขามผงโดยการอบแห้งแบบโฟม
ปี พ.ศ. 2541
18 แนวทางการอบแห้งหอมหัวใหญ่ที่เหมาะสม