ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อภิชัย รุจิระชุณห์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 3
2 2523 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นที่สูงสู่ประชาชนดอยวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย การจัดการแมลงศัตรูชาแบบบูรณาการ
2 การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปผลผลิตในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมการปลูกจากสถานีทดลองเกษตรที่สูงวาวี บ้านดอยช้าง
3 การวิเคราะห์ผลงานการศึกษา วิจัย การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย
ปี พ.ศ. 2523
4 ผลตอบแทนในการลงทุนของบริษัทเอกชนของกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ หมู่บ้านที่ 1 ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชดำริ ระหว่าง พ.ศ.2520-2521