ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ระบบเฝ้าติดตามตรวจสอบสภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำในอุตสาหกรรม
2 ระบบเก็บข้อมูลการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนาต้นแบบของแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเฝ้าตรวจวัดระดับน้ำ
4 การพัฒนาต้นแบบของแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายสำหรับระบบเฝ้าตรวจวัดระดับน้ำ
ปี พ.ศ. 2551
5 การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการผลิตยางแท่ง STR20ขององค์การสวนยางและเทียบเคียงสมรรถนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
ปี พ.ศ. 2550
6 การประเมินประสิทธิภาพกระบวนการผลิตยางแท่ง STR20ขององค์การสวนยางและเทียบเคียงสมรรถนะ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
ปี พ.ศ. 2547
7 กลุ่มวิจัยและพัฒนาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์กำลัง