ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2538 1
6 2537 1
7 1086 1
8 543 28
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 เครื่องกำจัดปลวกสมรรถนะสูงโดยใช้วงจรแปลงผันความถี่สูง
ปี พ.ศ. 2553
2 เครื่องทำความสะอาดด้วยอัลตร้าโซนิกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักการความหนาแน่นพัลส์
ปี พ.ศ. 2552
3 เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงต่อเนื่องขนาดเล็ก ภายในให้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ : โดยใช้การแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
ปี พ.ศ. 2551
4 เครื่องขยายเสียงแนวทางใหม่ โดยอาศัยหลักการยูนิโพลาร์พีดับเบิลยูเอ็ม
ปี พ.ศ. 2538
5 เครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำขนาด 12 กิโลโวลต์แอมแปร์ ที่ใช้เอสซีอาร์
ปี พ.ศ. 2537
6 เครื่องให้ความร้อนเหนี่ยวนำขนาด 12 กิโลโวลต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 วงจรคอนเวอร์เตอร์แบบเรโซแนนซ์ที่สวิตซ์ด้วยแรงดันศูนย์และกระแสศูนย์สำหรับงานสวิตซิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย