ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุวัฒน์ การถัก
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 3
2 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 โครงการออกแบบปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนปาย จ.แม่ฮ่องสอน
2 โครงการแนวทางพัฒนาย่านพาณิชยกรรมเทศบาลสระแก้ว
3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเมืองกับกิจกรรมการค้าแบบแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2545
4 แนวทางปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างวัดพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
5 แนวทางการปรับปนุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
6 แนวทางปรับปรุงพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างวัดพระธาตุพนมกับพื้นที่ริมแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม