ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุรักษ์ สันป่าเป้า
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2558 2
3 2557 2
4 2556 1
5 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 องค์ประกอบชนิดและการแพร่กระจายของสาหร่ายปรสิตพืช Cephaleuros Kunze E.M. Fries ในประเทศไทย
2 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการป้องกันและชะลอการเกิดโรคใบจุดของต้นปาล์มน้ำมัน
ปี พ.ศ. 2558
3 การจำแนกชนิดของเชื้อ Curvularia sp. สาเหตุของโรคใบจุดของต้นกล้าปาล์มน้ำมันโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคโดยชีวภัณฑ์ไคโตซาน
4 การจำแนกชนิดของเชื้อ Curvularia sp. สาเหตุของโรคใบจุดของต้นกล้าปาล์มน้ำมันโดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล และการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคโดยชีวภัณฑ์ไคโตซาน
ปี พ.ศ. 2557
5 ประสิทธิภาพของไคโตซานต่อการควบคุมโรคใบร่วงของต้นกล้ายางพารา
6 ประสิทธิภาพของไคโตซานต่อการควบคุมโรคใบร่วงของต้นกล้ายางพารา
ปี พ.ศ. 2556
7 การตรวจวินิจฉัยทอสโพไวรัสในพริกที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้