ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา เรืองพานิช
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Anucha Ruangphanit 14
2 อัมพร โพธิ์ใย 13
3 ภาวดี มีสรรพวงศ์ 7
4 Amporn Poyai 7
5 ชาญเดช หรูอนันต์ 7
6 นพพล พงษ์พันธุ์จันทรา 5
7 Rangsan Muanghlua 4
8 รัตนาวรรณ เมนะเนตร 3
9 Pawadee Meesapawong 3
10 Naratip Vittayakorn 3
11 เอกลักษณ์ เชาว์วิชารัตน์ 3
12 นราธิป วิทยากร 3
13 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 3
14 Rangson Muanghlua 3
15 สรายุทธ วิศวแสวงสุข 3
16 รังสรรค์ เมืองเหลือ 3
17 Nopphon Phongphanchanthra 3
18 สันชัย หาญสูงเนิน 2
19 N. Phongphanchantra 2
20 N. Chaiyo 2
21 Wanwilai C. Vittayakorn 2
22 วรรณวิลัย วิทยากร 2
23 สุรศักดิ์ เนียมเจริญ 2
24 นิภาพรรณ กลั่นเงิน 2
25 Surasak Niemcharoen 2
26 ภาวัน สยามชัย 2
27 มนตรี แสนละมูล 1
28 โกวิท โซวสุวรรณ 1
29 เอกราช รัตนอุดมพิสุทธิ์ 1
30 ภัทรา เพียรชอบ 1
31 การุณ แซ่จอก 1
32 Sanchai Harnsoongnoen 1
33 Sanchai Hansoongneon 1
34 S. Khunkhao 1
35 Charndet Hruanan 1
36 สุวรรณ ยานุวงศ์ 1
37 Kasuo Imai 1
38 จักรรินทร์ ลัทธิเดช 1
39 นรินทร์ อติวงศ์แสงทอง 1
40 คุณากร คิดดี 1
41 Narin Atiwongsangthong 1
42 Kunagone Kiddee 1
43 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 1
44 Charndet Hruanun 1
45 ชำนาญ ปัญญาใส 1
46 Pavan Siamchai 1
47 Suwat Sopitpan 1
48 ศิโรรุจ ปินอิน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 4
5 2550 5
6 2549 3
7 2547 1
8 2546 4
9 2545 1
10 2538 1
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Extraction of mobility degradation, effective channel length and total series resistance of NMOS at elevated temperature
ปี พ.ศ. 2553
2 Simulated Studies of Well and Channel Engineering for 0.8 um Buried Channel PMOSFET
ปี พ.ศ. 2552
3 Substrate Bias Effects on Drain Induced Barrier Lowering (DIBL) in Short Channel NMOS FETs
ปี พ.ศ. 2551
4 การสร้างส่วนเชื่อมต่อของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือดด้วยกระบวนการถ่ายย่อแบบ
5 Channel Engineering for Submicron N-Channel MOSFET Based on TCAD Simulation
6 Effect of Annealing on the Structure and Dielectric Properties in PZT-PCoN Ceramics
7 Synthesis, Phase Formation and Characterization of Co4Nb2O9 Powders Synthesized by Solid-State Reaction
ปี พ.ศ. 2550
8 อภิธานศัพท์การออกแบบและผลิตวงจรรวม
9 กระบวนการถ่ายย่อแบบ และ Alignment Mark เพื่อสร้างชั้นตัวนำของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือด
10 การพัฒนากระบวนการถ่ายย่อแบบเพื่อสร้างสเตรนเกจของเซนเซอร์วัดแรงดันเลือด
11 Drain Induced Barrier Lowering (DIBL) Effect in Submicrometer NMOS Devices
12 การศึกษาวิธีการหาค่าแบบจำลองพารามิเตอร์ SPICE Level 3 ของเอ็นมอส
ปี พ.ศ. 2549
13 การยิงฝังประจุอาร์ซินิกส์สำหรับสร้างซอสเดรนที่เหมาะสมในกระบวนการสร้าง 0.8 um NMOS
14 Devices Design, Fabrication and Characterizations of Submicron MOSFET for 0.8 CMOS Technology Development
15 The Subthreshold Leakage Current of 0.8 micron CMOS Technology
ปี พ.ศ. 2547
16 การอบรมวิชา Integrated Circuit Fabrication (หนังสืออ่านประกอบ)
ปี พ.ศ. 2546
17 การใช้โปรแกรม TSUPREM-4 & MEDICI ช่วยในการพัฒนากระบวนการผลิตวงจรรวม
18 กระบวนการผลิตวงจรรวม
19 การออกแบบและการวัดความต้านทานของฟิล์มบางและชั้นแพร่สารเจือ
20 วิธีการหาแบบจำลองพารามิเตอร์ของ MOS-Transistors
ปี พ.ศ. 2545
21 การพัฒนากระบวนการสร้าง ซีมอส 5 ไมครอน โพลีซิลิกอนเกต บ่อแยกชนิดพี
ปี พ.ศ. 2538
22 การศึกษาและวิจัยผลของอะตอมทองคำต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้า ของอุปกรณ์ประเภทมอยซ์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
23 Phase transitions and dielectric properties of lead-free Bi0.5K0.5TiO3 - BaTiO3 piezoelectric ceramics
24 Cu-doped TiO2 nanopowder synthesized by sonochemical process
25 The effects of temperature and device demension of MOSFETs on the DC characteristics of CMOS inverter
26 Comparison of conventional and LDD NMOSFETs hot-carrier degradation in 0.8 μm CMOS technology
27 Shot noise behavior of planar Mo/n-Si/Mo photodetector structure in avalanche mode
28 Extraction of mobility degradation, effective channel length and total series resistance of NMOS at elevated temperature
29 White Noise in silicon-based planar metal-semiconductor-metal photodiodes
30 A new mismatch model of temperature and narrow channel width dependence on threshold voltage of MOSFETs
31 Sol-gel combustion synthesis and characterizations of nanocrystalline Zinc, Nickel and Nickel-Zinc ferrites
32 Substrate bias effects on Drain Induced Barrier Lowering (DIBL) in short channel NMOS FETs