ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา อภิสารธนรักษ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - IRDC1
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิศิษฐ์ หุตะยานนท์ - 47
2 เย็นฤดี ภูมิถาวร Yenrudee Poomtavorn - 47
3 กรกาญน์ ภมรประวัติ Kornkarn Bhamarapravatana - 47
4 ยุทธเดช ทวีกุล Yuthadej Thaweekul - 47
5 ขวัญตา เอื้ออุฬาร Kwanta Aue-u-lan MD - 47
6 วรรณวรางค์ หิริโอตป์ Wanwarang Hiriote - 47
7 ปริศนา ปิยะพันธุ์ Pritsana Piyabhan - 47
8 นวลจันทร์ ใจอารีย์ Nuanjan Jaiarree - 47
9 - 47
10 ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ Prakitpunthu Tomtitchong - 47
11 ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล Phakatip Sinlapamongkolkul - 47
12 วัลลี สัตยาศัย Wallee Satayasai - 47
13 ศุกระวรรณ อินทรขาว Sukkrawan Intarakhao - 47
14 กริชา ไม้เรียง Karicha Mairaing - 47
15 โพชฌงค์ หร่องบุตรศรี Pochong Rhongbutsri - 47
16 กัลยา อารีย์ Kalaya Aree - 47
17 ราตรี ลีละวงค์เทวัญ Ratree Leelawongtawon - 47
18 เสริมเกียรติ ทานุชิต Sermkiat Tanuchit - 47
19 อดิศัย บัวคำศรี Adisai Buakhamsri - 47
20 ไพรัตน์ ฐาปนาเดโชพล - 47
21 จรรยา ภัทรอาชาชัย Junya Pattaraarchachai - 47
22 ต้องตา นันทโกมล Tongta Nanthakomon - 47
23 วัชรินทร์ ปะนันโต - 47
24 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์ Chairat Tantrawatpan - 47
25 วิไลพร เตชะสาธิต - 47
26 สุดา จิรสกุลเดช Suda Jirasakuldej - 47
27 มะลิ อาจริยะกุล Mali Achaiyakul - 47
28 กำธร มาลาธรรม 3
29 พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ 3
30 สมหวัง ด่านชัยวิจิตร 3
31 ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล 2
32 สิริอร วัชรานันท์ 2
33 สมนึก สังฆานุภาพ 2
34 สถาบันบำราศนราดูร 1
35 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
36 โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ 1
37 จุไร วงศ์สวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 14
3 2552 2
4 2551 1
5 2549 2
6 1086 48
7 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ระบบการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 Acknowledgments
3 Application of a 3-item adherence metric to monitor antiretroviral medication adherence in a resource-limited setting.
4 Detection by microneutralization of antibodies against avian influenza virus in an endemic avian influenza region
5 Effectiveness of a catheter-associated bloodstream infection bundle in a Thai tertiary care center: a 3-year study.
6 Factors associated with health care-associated 2009 influenza a (H1N1) virus infection among Thai health care workers.
7 Impact of education and an antifungal stewardship program for candidiasis at a Thai tertiary care center.
8 Implementation of an infection control bundle in a school to reduce transmission of influenza-like illness during the novel influenza A 2009 H1N1 pandemic.
9 Long-Term outcomes of HIV infected patients with <95% rates of adherence to nonnucleoside reversetranscriptase inhibitors
10 Outbreak of Influenza A (2009) H1N1 among Thai Healthcare Workers: Is It Time to Integrate a Vaccination Program?
11 Rapid Testing for Pandemic Influenza A (H1N1): Diagnostic Test Utility and Specimen Source.
12 Reduction of seasonal influenza transmission among healthcare workers in an intensive care unit: a 4-year intervention study in Thailand.
13 Synergistic activities between carbapenems and other antimicrobial agents against Acinetobacter baumannii including multidrug-resistant and extensively drug-resistant isolates
14 Use of high-dose 4-hour infusion of doripenem in combination with fosfomycin for treatment of carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa pneumonia.
15 Use of high-dose 4-hour infusion of doripenem, in combination with fosfomycin, for treatment of carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa pneumonia.
ปี พ.ศ. 2552
16 บทสรุปของแผนการทดสอบความไวของยาต้านจุลชีพในแบคทีเรียแกรมลบจากโปรแกรม National Antimicrobial Resistance Surveilance Thailand (NARST) ในช่วงปี พ.ศ. 2543 ถึง 2548
17 การเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกที่เป็นสาเหตุของโรคปอดบวมในผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมอย่างรุนแรงและเฉียบพลันในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ. 2551
18 การเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และไข้หวัดนกที่เป็นสาเหตุของโรคปอดบวมในผู้ป่วยที่มีอาการปอดปวมอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน ในหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ. 2549
19 การเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสไขัหวัดใหญ่และไข้หวัดนกที่เป็นสาเหตุของโรคปอดบวมในผู้ป่วยที่มีอาการปอดบวมอย่างรุนแรงและเฉียบพลันในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
20 ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสม และมาตรการลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่เหมาะสมในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 บทสรุปของแผนการทดสอบความไวของยาต้านจุลชีพในแบคทีเรียแกรมลบจากโปรแกรม National Antimicrobial Resistance Surveilance Thailand (NARST) ในช่วงปี พ.ศ. 2543 ถึง 2548