ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่
2 บทบาทและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ในการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ปี พ.ศ. 2551
3 ระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อ Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis ในโคเนื้อในจังหวัดเชียงใหม่
4 การศึกษาเชื้อ Mycobacterium avium-intracellulare complex (MAIC) ดื้อยาที่เพาะแยกได้จากสุกร
ปี พ.ศ. 2550
5 การศึกษาแหล่งอมโรคของเชื้อ Mycobacterium avium-intracellulare Complex (MAIC) ในฟาร์มสุกรจังหวัดเชียงใหม่
6 การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรต่อโรคไข้หวัดนกและวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดนกในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
7 โครงการศึกษาเปรียบเทียบระบาดวิทยาโมเลกุลของเชื้อ Mycobacterium avium-intracellulare complex (MAIC) ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์และสุกร
ปี พ.ศ. 2548
8 โครงการสำรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเทียมในฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่ ลำพูน
ปี พ.ศ. 2542
9 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพชุดตรวจ ELISA ที่เตรียมเองกับชุดตรวจสำเร็จรูปในการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella abortus
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดสัตว์ปีกของกลุ่มผู้ชำแหละสัตว์ปีกในเขตเทศบาลนครลำปาง
11 Evaluation of diagnostic assays and risk factors pctentially associaated with elephant tuberculosis
12 การศึกษาเชื้อ Mycobacterium avium intracellulare complex ดื้อยาที่เพาะแยกได้จากสุกร
13 Mycobacterium tuberculosis infection of domesticated Asian elephants (Elephas
14 Comparison of bovine and avian purified derivatives on bovine TB in Chiang Mai province (Thailand)
15 Observation of Ruminococcus strains in captive Asian elephant (Elephas maximus) Thai J Vet Med vol 43(3) September 2011
16 Detection and identification of genus Ruminococcus in captive Asian elephant (Elephas maximus) faecal samples