ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนุชา พิมศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 3
4 2556 1
5 2550 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ความเป็นลูกผสมทางวัฒนธรรมในวรรณกรรมวัยรุ่นสมัยนิยม
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
4 ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ระหว่างปี พ.ศ. 2480 - 2556
5 นวนิยายวัยรุ่น: อัตลักษณ์และรสนิยมการอ่านของวัยรุ่นไทย
ปี พ.ศ. 2556
6 โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลของนักศึกษาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2550
7 ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ : โครงสร้างเนื้อหาและบทบาทในสังคมไทย
8 ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์ : โครงสร้าง เนื้อหา และบทบาทในสังคมไทย