ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ อุ่นอรุณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
2 การพัฒนาสูตรตำรับนาโนสเปรย์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดตรีกฏุกสำหรับต้านการอักเสบ
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดหลายชั้นฟู่ในน้ำสำหรับทำความสะอาดช่องปาก ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชา เพื่อลดกลิ่นปากและช่วยป้องกันฟันผุ
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดหลายชั้นฟู่ในน้ำสำหรับทำความสะอาดช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชาเพื่อลดกลิ่นปากและช่วยป้องกันฟันผุ
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปากและป้องกันฟันพุผสมสารสกัดจากใบพลู ผลหมาก และน้ำ เปปเปอร์มิ้นด้วยเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดหลายชั้นฟู่ในน้ำสำหรับทำความสะอาดช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชาเพื่อลดกลิ่นปากและช่วยป้องกันฟันผุ
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปากและป้องกันฟันพุผสมสารสกัดจากใบพลู ผลหมาก และน้ำ เปปเปอร์มิ้นด้วยเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน
9 การแยกสกัดและตรวจสอบคุณลักษณะของสารออกฤทธิ์เร่งการรักษาตัวของของบาดแผลจากเห็ดหูหนูขาว
10 การผลิตภัณฑ์ภายนอกผสมสารสกัดฟีนิลบิวทานอยด์จากไพล เพื่อใช้บรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ
ปี พ.ศ. 2554
11 การผลิตภัณฑ์ภายนอกผสมสารสกัดฟีนิลบิวทานอยด์จากไพล เพื่อใช้บรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ
12 การแยกสกัดและตรวจสอบคุณลักษณะของสารออกฤทธิ์เร่งการรักษาตัวของของบาดแผลจากเห็ดหูหนูขาว
13 การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกผลทับทิมในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโน
ปี พ.ศ. 2553
14 การสกัด การแยกกึ่งบริสุทธิ์ และการเทียบมาตรฐานของทับทิม ทองพันชั่ง และบัวบก สมุนไพรที่มีสารช่วยการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง ภายใต้ชุดโครงการ : บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
15 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
16 การพัฒนาครีมบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเปลือกผลทับทิมในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโน
17 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสารสกัดจากกล้วยสุกในเซลล์เพาะเลี้ยง
18 ผลของสารสกัดมะละกอต่อเอนไซม์ AChE และการหลั่ง sAPPalpha
19 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2552
20 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
21 การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
22 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
23 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
24 การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง [Yam] ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
25 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสารสกัดจากกล้วยสุกในเซลล์เพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2551
26 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
27 การศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลของเอนไซม์สตริกโตสิดีนซินเธสจากต้นกระท่อม
28 การพัฒนาตำรับน้ำมันหอมระเหยไล่แมลงสาบ
29 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของของสารสกัดจากกล้วยสุกในเซลล์เพาะเลี้ยง
30 การศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลของเอนไซม์สตริกโตซิดีนซินเธสจากต้นกระท่อม
31 การพัฒนาแผ่นแปะไฟโบรอินที่ได้จากรังไหม ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ เพื่อใช้ในการสมานแผลและลดการอักเสบ
32 การพัฒนาตำรับน้ำมันหอมระเหยไล่แมลงสาบ
ปี พ.ศ. 2549
33 การศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลของเอนไซม์สตริกโตสิดีนซินเธสจากต้นกระท่อม
ปี พ.ศ. 2548
34 การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา
ปี พ.ศ. 2547
35 การจำแนกกลุ่มเชื้อ methicillin-resistant staphylococcus aureus ที่เก็บจากโรงพยาบาลพุทธชินราชด้วยวิธีวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2538
36 การสร้างอะเซทิลไอโซไอพีโคไซด์จากโดปามีนและเซโคโลกานินโดยใช้เอนไซม์ในตัวปรู๋