ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนันต์ อุ่นอรุณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การเตรียมสารสกัดจากเหง้าข่าให้อยู่ในรูปแบบของแข็งกระจายตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งการย่อยไขมัน
2 การพัฒนาสูตรตำรับนาโนสเปรย์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดตรีกฏุกสำหรับต้านการอักเสบ
ปี พ.ศ. 2558
3 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดข่าในการยับยั้งการย่อยไขมันในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2557
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดหลายชั้นฟู่ในน้ำสำหรับทำความสะอาดช่องปาก ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชา เพื่อลดกลิ่นปากและช่วยป้องกันฟันผุ
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปากและป้องกันฟันพุผสมสารสกัดจากใบพลู ผลหมาก และน้ำ เปปเปอร์มิ้นด้วยเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดหลายชั้นฟู่ในน้ำสำหรับทำความสะอาดช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชาเพื่อลดกลิ่นปากและช่วยป้องกันฟันผุ
ปี พ.ศ. 2555
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปากและป้องกันฟันพุผสมสารสกัดจากใบพลู ผลหมาก และน้ำ เปปเปอร์มิ้นด้วยเทคนิคนาโนเอนแคปซูเลชัน
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเม็ดหลายชั้นฟู่ในน้ำสำหรับทำความสะอาดช่องปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกมังคุดและใบชาเพื่อลดกลิ่นปากและช่วยป้องกันฟันผุ
9 การแยกสกัดและตรวจสอบคุณลักษณะของสารออกฤทธิ์เร่งการรักษาตัวของของบาดแผลจากเห็ดหูหนูขาว
10 การผลิตภัณฑ์ภายนอกผสมสารสกัดฟีนิลบิวทานอยด์จากไพล เพื่อใช้บรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ
ปี พ.ศ. 2554
11 การผลิตภัณฑ์ภายนอกผสมสารสกัดฟีนิลบิวทานอยด์จากไพล เพื่อใช้บรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ
12 การแยกสกัดและตรวจสอบคุณลักษณะของสารออกฤทธิ์เร่งการรักษาตัวของของบาดแผลจากเห็ดหูหนูขาว
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายนอกผสมสารสกัดฟีนิลบิวทานอยด์จากไพล เพื่อใช้บรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ
14 การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกผลทับทิมในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโน
ปี พ.ศ. 2553
15 การสกัด การแยกกึ่งบริสุทธิ์ และการเทียบมาตรฐานของทับทิม ทองพันชั่ง และบัวบก สมุนไพรที่มีสารช่วยการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง ภายใต้ชุดโครงการ : บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
16 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
17 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
18 การสกัด การแยกกึ่งบริสุทธิ์ และการเทียบมาตรฐานของทับทิม ทองพันชั่ง และบัวบก สมุนไพรที่มีสารช่วยการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง ภายใต้ชุดโครงการ : บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
19 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสารสกัดจากกล้วยสุกในเซลล์เพาะเลี้ยง
20 ผลของลูกสำรองต่อน้ำหนักตัว ไขมันสะสม โครงสร้างและหน้าที่ของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และระบบทางเดินอาหารในหนูที่มีภาวะอ้วน
21 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
22 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
23 ผลของสารสกัดมะละกอต่อเอนไซม์ AChE และการหลั่ง sAPP alpha
24 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสารสกัดจากกล้วยสุกในเซลล์เพาะเลี้ยง
25 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
26 การสกัด การแยกกึ่งบริสุทธิ์ และการเทียบมาตรฐานของทับทิม ทองพันชั่ง และบัวบก สมุนไพรที่มีสารช่วยการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง ภายใต้ชุดโครงการ : บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
27 การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
28 การพัฒนาครีมบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเปลือกผลทับทิมในรูปแบบ อนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโน
29 ผลของสารสกัดมะละกอต่อเอนไซม์ AChE และการหลั่ง sAPPalpha
30 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพร ต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2552
31 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
32 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสารสกัดจากกล้วยสุกในเซลล์เพาะเลี้ยง
33 การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง (Yam) ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
34 การศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลของเอนไซม์สตริกโตสิดีนซินเธสจากต้นกระท่อม
35 บทบาทของโครงสร้างเพื่อให้เซลล์ยึดเกาะที่เคลือบสารสกัดจากสมุนไพรต่อการฟื้นตัวของบาดแผลบนผิวหนัง
36 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
37 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
38 การประยุกต์ใช้สตาร์ชจากมันพื้นเมือง [Yam] ในการทำแผ่นฟิล์มและพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อนำไปสู่การจัดการของเสียประเภทพลาสติกในประเทศไทย
39 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของสารสกัดจากกล้วยสุกในเซลล์เพาะเลี้ยง
ปี พ.ศ. 2551
40 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
41 การศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลของเอนไซม์สตริกโตสิดีนซินเธสจากต้นกระท่อม
42 การพัฒนาตำรับน้ำมันหอมระเหยไล่แมลงสาบ
43 ฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลของของสารสกัดจากกล้วยสุกในเซลล์เพาะเลี้ยง
44 การศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลของเอนไซม์สตริกโตสิดีนซินเธสจากต้นกระท่อม
45 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
46 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซิน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
47 การพัฒนาวิธีเตรียมโปรตีนไหมเซอริซินจากรังไหม
48 การศึกษาโปรตีนไหมเซอริซินเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์
49 การศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลของเอนไซม์สตริกโตซิดีนซินเธสจากต้นกระท่อม
50 การพัฒนาแผ่นแปะไฟโบรอินที่ได้จากรังไหม ผสมสารสกัดจากวุ้นว่านหางจระเข้ เพื่อใช้ในการสมานแผลและลดการอักเสบ
51 การพัฒนาตำรับน้ำมันหอมระเหยไล่แมลงสาบ
ปี พ.ศ. 2550
52 การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา
ปี พ.ศ. 2549
53 การศึกษาทางด้านชีวโมเลกุลของเอนไซม์สตริกโตสิดีนซินเธสจากต้นกระท่อม
ปี พ.ศ. 2548
54 การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา
55 การตั้งตำรับและควบคุมคุณภาพอาหารไก่ชนิดเม็ดที่มีสารสกัดพริก กระเพรา โหระพา
ปี พ.ศ. 2547
56 การจำแนกกลุ่มเชื้อ methicillin-resistant staphylococcus aureus ที่เก็บจากโรงพยาบาลพุทธชินราชด้วยวิธีวิเคราะห์ทางชีวโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2538
57 การสร้างอะเซทิลไอโซไอพีโคไซด์จากโดปามีนและเซโคโลกานินโดยใช้เอนไซม์ในตัวปรู๋
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
58 ผลของลูกสำรองต่อน้ำหนักตัว ไขมันสะสม โครงสร้างและหน้าที่ของระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และระบบทางเดินอาหารในหนูที่มีภาวะอ้วน
59 ผลของสารสกัดมะละกอต่อเอนไซม์ AChE และการหลั่ง sAPP alpha