ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนงค์นุช ภูยานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การประเมินความต้องการจำเป็น เพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารเรือ
ปี พ.ศ. 2548
2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในคลินิก วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2546
3 อนาคตบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2544
4 อนาคตภาพบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า
5 อนาคตภาพบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า
6 อนาคตภาพบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2541
7 การศึกษาติดตามผลการให้บริการปรึกษาโรคเอดส์กองทัพเรือ
ปี พ.ศ. 2531
8 ผลของการใช้น้ำทำความสะอาดฝีเย็บ ต่อการหายของฝีเย็บในหญิงหลังคลอด