ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 3
2 เกตุวลี บัวตูม 2
3 ชุติมา ประกาศวุฒิสาร 2
4 กิติยา วิทยาประพัฒน์ 2
5 พรสรรค์ วัฒนางกูร 2
6 มาลี วูวนิช 2
7 รัตนาภรณ์ เหล่ายิ่งเจริญ 2
8 มุกริน วิโรจน์ชูฉัตร 1
9 กรธิการ์ จุลละพราหมณ์ 1
10 อัญญรัตน์ อำพันพงษ์ 1
11 ศศิพร เพชราภิรัชต์ 1
12 ดวงฤทัย หอมทอง 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
14 นวมน ยูเด็น 1
15 ชุติมณฑน์ ตรีอำนรรค 1
16 ปนัดดา สดุดีวิถีชัย 1
17 เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์ 1
18 สุรางค์ศรี ตันเสียงสม 1
19 วรพล ผสมทรัพย์ 1
20 พัณณิดา ภูมิวัฒน์ 1
21 อาณัติ หมานสนิท 1
22 นาฏเฉลียว ชมธรณินทร์ 1
23 วาสนา นิ่มนวล 1
24 ศิลปะ สุวรรณศักดิ์, 2518- 1
25 นพมาตร พวงสุวรรณ 1
26 จิรารัตน์ ประยูรวงษ์ 1
27 พรพันธ์ ชุมทอง 1
28 บัณฑิตวิทยาลัย 1
29 อังสนา สมบุญ 1
30 สุธินี แจ่มอุทัย 1
31 ศศิธร เหลืองจินดา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 3
3 2553 2
4 2552 1
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 5
8 2546 1
9 2545 3
10 2544 6
11 2539 2
12 2535 1
13 2531 1
14 2529 3
15 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 สถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในนวนิยายไทยแนวชีวิตครอบครัว ปีพ.ศ.2538-2546
2 สถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในนวนิยายไทยแนวชีวิตครอบครัว ปีพ.ศ.2538-2546
ปี พ.ศ. 2554
3 การนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของพระนางซูสีไทเฮาในนวนิยาย เอ็ม เพรส ออร์ คิด และ เดอะ ลาสท์ เอ็มเพรส
4 วิถีชีวิตผู้หญิงสังคมเมืองในนวนิยายไทยร่วมสมัย ระหว่าง พ.ศ. 2545-2552
5 วิถีชีวิตผู้หญิงสังคมเมืองในนวนิยายไทยร่วมสมัย ระหว่าง พ.ศ. 2545-2552
ปี พ.ศ. 2553
6 อดีตที่เล่าใหม่ : การวิพากษ์สังคมและการเมืองจีนในนวนิยายยุคหลังการปกครองของเหมาเจ๋อตง
7 อดีตที่เล่าใหม่ : การวิพากษ์สังคมและการเมืองจีน ในนวนิยายยุคหลังการปกครองของเหมาเจ๋อตง
ปี พ.ศ. 2552
8 เรื่องเล่าความเจ็บป่วย : การนำเสนอตัวตนของผู้ป่วยในสังคมหลังสมัยใหม่
ปี พ.ศ. 2549
9 การใช้เรื่องเล่าและตำนานในการสร้างอัตลักษณ์ในวรรณกรรมเยาวชน ของนักเขียนอเมริกันเชื้อสายจีนร่วมสมัย
ปี พ.ศ. 2548
10 นวนิยายของชินูอา อาเชเบ : จักรวรรดินิยมกับผลกระทบต่อสังคมดั้งเดิมของไนจีเรีย
ปี พ.ศ. 2547
11 "จีน" : จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิร์ล เอส. บัก
12 นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ล้านนา : ภาพสะท้อนการเมืองและสังคม
13 วรรณคดีประจักษ์พยาน : บันทึกของสตรีผู้รอดชีวิตจากการล้างเผ่าพันธุ์ในยุโรประหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง : รายงานวิจัย
14 วิถีซามูไรในนวนิยายเรื่อง มุซะฌิ ของ โยะฌิกะวะ เอะอิจิ
15 วรรณกรรมการกักกันของนักเขียนเชื้อสายญี่ปุ่นในอเมริกาเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
16 กษัตริย์อาเธอร์และอัศวินโต๊ะกลมในนวนิยายเรื่องอะ คอนเนกทิคัต แยงกี อิน คิง อาเทอร์ส คอร์ต ของมาร์ก ทเวน และนวนิยายเรื่อง เดอะ วันส์ แอนด์ ฟิวเจอร์ คิง ของ ที. เอช. ไวต์
ปี พ.ศ. 2545
17 ภาพโสเภณีในนวนิยายไทยกับความเป็นจริงทางสังคม
18 ลิตเติล บุดดา : ตะวันออกในมุมมองตะวันตก
19 การศึกษาเปรียบเทียบ วรรณกรรมเด็กแนวแฟนตาซีของ โรอัลด์ ดาห์ล กับ มิชาเอล เอนเดอ
ปี พ.ศ. 2544
20 ศิลปะภาพยนต์ในซิเน-โรมอง ของอแลง รอบบ์-กริเยต์
21 ประวัติศาสตร์ ในนิยายวิทยาศาสตร์ชุด สถาบันสถาปนา ของ ไอแซค อาซิมอฟ
22 อิทธิพลของการปฏิวัติฝรั่งเศสในบทละครเยอรมัน
23 สตรีกับศาสนาอิสลามในนวนิยายมาเลย์
24 อิทธิพลวรรณกรรมของ คาลิล ยิบรานที่มีต่อวรรณกรรมของระวี ภาวิไล
25 การศึกษาเปรียบเทียบแมกเบท กับ เดอะ ทรีเพนนีโอเปรา และ แมกเบิร์ด
ปี พ.ศ. 2539
26 มาดามบัตเตอร์ฟลาย : ศึกษาเปรียบเทียบฉบับต่าง ๆ และอิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมไทย
27 นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นของเจมส์ คลาเวลล์ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับประวัติศาสตร์
ปี พ.ศ. 2535
28 อัตวินิบาตกรรมในนวนิยายไทยปีพ.ศ. 2520-2530
ปี พ.ศ. 2531
29 สถานภาพการศึกษาวรรณคดีฝรั่งเศสในประเทศไทย : บรรณนิทัศน์สังเขป : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
30 การศึกษาเปรียบเทียบบทละครเรื่อง "เอเลกตร์" ของ ชอง ชิโรดูซ์ และ เรื่อง "เล มูซส์" ของ ชอง ปอล ซารตร์
31 การศึกษาเปรียบเทียบบทละครเรื่อง "เอเลกตร์" ของ ชอง ชิโรดูซ์ และ เรื่อง "เล มูซส์" ของ ชอง ปอล ซารตร์
32 มนุษย์ในทัศนะของวอลแตร์