ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิคม บางวิวัฒน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จำนง สรพิพัฒน์ 10
2 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 6
3 อรรณพ นพรัตน์ 6
4 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 6
5 ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล 4
6 บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 4
7 สุธรรม ปทุมสวัสดิ์ 4
8 วรวิทย์ ทายะติ 4
9 สุวิทย์ เตีย 2
10 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
11 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
12 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
13 มรกต ตันติเจริญ 2
14 วินัย ประภากรเกียรติ 2
15 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
16 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
17 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
18 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
19 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
20 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
21 ณัฐพงษ์ ชยวัฑโฒ 2
22 วันทนา สมเจริญวัฒนา 2
23 กุลกานต์ สุนทรวาท 2
24 ปูมยศ วัลลิกุล 2
25 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
26 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
27 ยศพงษ์ ลออนวล 2
28 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
29 มาลินี ลีโทชวลิต 2
30 วรินธร สงคศิริ 2
31 นิรมล สุธรรมกิจ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 543 12