ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาซีซัน แกสมาน 22
2 เจริญ นาคะสรรค์ 16
3 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 8
4 เจริญ ภคธีรเธียร 8
5 วิรัช ทวีปรีดา 8
6 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 7
7 แวอาแซ แวหามะ 7
8 กรรณิการ์ สหกะโร 7
9 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 6
10 อนุวัติ แซ่ตั้ง 5
11 จรัส โพธิ์สีสด 4
12 สมคิด ศรีสุวรรณ 3
13 งบประมาณแผ่นดิน 3
14 Adisai Rungvichaniwat 3
15 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
16 วุฒิศักดิ์ ศิริทองถาวร 3
17 วิสุทธิ์ แก้วสกุล 2
18 อาคม สอสม 2
19 เอกวิภู การลกรณ์สุรปราณี 2
20 ธนิต เฉลิมยานนท์ 2
21 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 2
22 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
23 ปรีชา ป้องภัย 2
24 รภัส สุขศุภสิน 2
25 ชารีฟ บารู 2
26 เบญจ ทองนวลจันทร์ 2
27 เผดิมชัย เพ็ญสวัสดิ์ 2
28 นาฏฤดี เส้งแก้ว 2
29 ธีระพันธุ์ สันติเทวกุล 1
30 ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ 1
31 Vilaiporn Noparatanakailas 1
32 วิไลพร นพรัตน์ไกรลาศ 1
33 Boontham Nithi-Uthai 1
34 มนัส แซ่ด่าน 1
35 ปริวัฒน์ พัดยา 1
36 บุญธรรม นิธิอุทัย 1
37 Teerapunt Santitewagul 1
38 ฮาลาล 1
39 Asesun Kaesaman 1
40 Charoen Nakasan 1
41 Manus Saedan 1
42 ภูริพงศ์ วรรณวิไล 1
43 ประสิทธิ์ จันทร์รักษ์ 1
44 โครงการพระราชดำริฯ 1
45 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
46 Puripong Wannavilai 1
47 สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 1
5 2556 2
6 2555 1
7 2554 3
8 2553 2
9 2552 2
10 2550 2
11 2549 4
12 2548 2
13 2543 2
14 2542 2
15 2541 4
16 2540 1
17 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล และสมบัติพลวัติเชิงกลของยางเบลนด์คอมปาวด์ที่ใช้น้ำมันช่วยผสมที่ได้จากน้ำมันพืชดัดแปรโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2561
2 การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งโดยใช้แผ่นยางพารา กรณีศึกษา: ตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2560
3 การพัฒนาถุงมือไร้แป้งโดยการเคลือบผิวด้วยน้ำยางพอลิยูริเทนที่เตรียมจากยางธรรมชาติร่วมกับน้ำมันเมล็ดยางพารา
ปี พ.ศ. 2559
4 พื้นระแนงเทียมจากยางธรรมชาติสำหรับโรงเรือนแพะ
ปี พ.ศ. 2556
5 อิทธิพลของการใช้น้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืชต่อพฤติกรรมกระบวนการแปรรูปแบบเอกซทรูด
6 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล และสมบัติพลวัติเชิงกลของยางเบลนด์คอมปาวด์ที่ใช้น้ำมันช่วยผสมที่ได้จากน้ำมันพืชดัดแปรโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2555
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเคลือบสระกักเก็บน้ำด้วยน้ำยางครีม
ปี พ.ศ. 2554
8 การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติทนความร้อน
9 ยางธรรมชาติทนน้ำมัน ความร้อน การติดไฟจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์คลอริเนตเตท/พอลิโพรพิลีน
10 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2553
11 การผลิตยางธรรมชาติที่ทนทานต่อการเผาไหม้และการเสื่อมสลายด้วยความร้อน
12 ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร
ปี พ.ศ. 2552
13 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
14 อิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์แบบผสมระหว่างระบบกำมะถันกับระบบเปอร์ออกไซด์และสารป้องกันการเสื่อมสภาพต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
ปี พ.ศ. 2550
15 การใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันอะโรมาติกในยางคอมปาวด์
16 ต้นแบบการทำยางปูสระจากน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
17 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (ระยะที่ 1)
18 การใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันอะโรมาติกในยางคอมปาวด์
19 การผลิตกาวดักแมลงจากยางธรรมชาติ
20 ผลของระยะเวลาการเก็บยางผสมสารเคมีต่อลักษณะการวัลคาไนซ์
ปี พ.ศ. 2548
21 ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำจากน้ำยางธรรมชาติระดับกลุ่มเกษตรกร
22 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาสารเติมแต่งและสูตรผลิตภัณฑ์ยาง-ม.อ. [9] การใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันอะโรมาติกในยางคอมเปาวด์
ปี พ.ศ. 2543
23 การศึกษาการผลิต Cutless Bearing ของเรือประมงจากยางธรรมชาติเพื่อใช้แทนแบริ่งไม้
24 การสร้างแบบจำลองยางรองคอสะพานด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2542
25 การสร้างแบบจำลองยางรองคอสะพานด้วยคอมพิวเตอร์
26 ผลของระยะเวลาการเก็บยางผสมสารเคมีต่อลักษณะการวัลคาไนซ์
ปี พ.ศ. 2541
27 การผลิตกาวดักแมลงจากยางธรรมชาติ
28 การสร้างแบบจำลองยางรองคอสะพานด้วยคอมพิวเตอร์
29 สมบัติพลวัตเชิงกล และการสะสมความร้อนของระบบยางผสม
30 การผลิตกาวดักแมลงจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2540
31 สมบัติพลวัตเชิงกล และการสะสมความร้อนของระบบยางผสม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในการดาดสระเก็บกักน้ำในพื้นที่เกาะบุโหลนดอน