ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อาซีซัน แกสมาน 22
2 เจริญ นาคะสรรค์ 16
3 เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี 8
4 เจริญ ภคธีรเธียร 8
5 วิรัช ทวีปรีดา 8
6 โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ 7
7 แวอาแซ แวหามะ 7
8 กรรณิการ์ สหกะโร 7
9 อโนมา ธิติธรรมวงศ์ 6
10 อนุวัติ แซ่ตั้ง 5
11 จรัส โพธิ์สีสด 4
12 Adisai Rungvichaniwat 3
13 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
14 งบประมาณแผ่นดิน 3
15 วุฒิศักดิ์ ศิริทองถาวร 3
16 สมคิด ศรีสุวรรณ 3
17 วิสุทธิ์ แก้วสกุล 2
18 อาคม สอสม 2
19 เอกวิภู การลกรณ์สุรปราณี 2
20 ธนิต เฉลิมยานนท์ 2
21 เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 2
22 ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ 2
23 ปรีชา ป้องภัย 2
24 รภัส สุขศุภสิน 2
25 ชารีฟ บารู 2
26 เบญจ ทองนวลจันทร์ 2
27 เผดิมชัย เพ็ญสวัสดิ์ 2
28 นาฏฤดี เส้งแก้ว 2
29 ฮาลาล 1
30 ประสิทธิ์ จันทร์รักษ์ 1
31 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
32 Puripong Wannavilai 1
33 ปริวัฒน์ พัดยา 1
34 ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ 1
35 ภูริพงศ์ วรรณวิไล 1
36 สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร 1
37 โครงการพระราชดำริฯ 1
38 มนัส แซ่ด่าน 1
39 Vilaiporn Noparatanakailas 1
40 ธีระพันธุ์ สันติเทวกุล 1
41 วิไลพร นพรัตน์ไกรลาศ 1
42 Teerapunt Santitewagul 1
43 บุญธรรม นิธิอุทัย 1
44 Charoen Nakasan 1
45 Manus Saedan 1
46 Boontham Nithi-Uthai 1
47 Asesun Kaesaman 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2560 1
4 2559 1
5 2556 2
6 2555 1
7 2554 3
8 2553 1
9 2552 2
10 2550 1
11 2549 1
12 2548 1
13 2543 1
14 2542 1
15 2541 1
16 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล และสมบัติพลวัติเชิงกลของยางเบลนด์คอมปาวด์ที่ใช้น้ำมันช่วยผสมที่ได้จากน้ำมันพืชดัดแปรโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2561
2 การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งโดยใช้แผ่นยางพารา กรณีศึกษา: ตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2560
3 การพัฒนาถุงมือไร้แป้งโดยการเคลือบผิวด้วยน้ำยางพอลิยูริเทนที่เตรียมจากยางธรรมชาติร่วมกับน้ำมันเมล็ดยางพารา
ปี พ.ศ. 2559
4 พื้นระแนงเทียมจากยางธรรมชาติสำหรับโรงเรือนแพะ
ปี พ.ศ. 2556
5 อิทธิพลของการใช้น้ำมันช่วยแปรรูปที่ดัดแปรจากน้ำมันพืชต่อพฤติกรรมกระบวนการแปรรูปแบบเอกซทรูด
6 สมบัติการไหล สมบัติเชิงกล และสมบัติพลวัติเชิงกลของยางเบลนด์คอมปาวด์ที่ใช้น้ำมันช่วยผสมที่ได้จากน้ำมันพืชดัดแปรโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2555
7 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเคลือบสระกักเก็บน้ำด้วยน้ำยางครีม
ปี พ.ศ. 2554
8 การเตรียมและสมบัติของยางธรรมชาติทนความร้อน
9 ยางธรรมชาติทนน้ำมัน ความร้อน การติดไฟจากยางธรรมชาติอิพอกไซด์คลอริเนตเตท/พอลิโพรพิลีน
10 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
ปี พ.ศ. 2553
11 การผลิตยางธรรมชาติที่ทนทานต่อการเผาไหม้และการเสื่อมสลายด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2552
12 การเตรียมน้ำมันชนิดใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการใช้แทนน้ำมันเดิมที่มีพอลิอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนปริมาณสูงในกระบวนการแปรรูปยาง
13 อิทธิพลของระบบวัลคาไนซ์แบบผสมระหว่างระบบกำมะถันกับระบบเปอร์ออกไซด์และสารป้องกันการเสื่อมสภาพต่อสมบัติของเทอร์โมพลาสติกวัลคาไนซ์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
ปี พ.ศ. 2550
14 ต้นแบบการทำยางปูสระจากน้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
15 เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จากการเบลนด์ยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีนโดยกระบวนการวัลคาไนซ์แบบไดนามิกซ์ (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2548
16 กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กวิจัยและพัฒนาสารเติมแต่งและสูตรผลิตภัณฑ์ยาง-ม.อ. [9] การใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันอะโรมาติกในยางคอมเปาวด์
ปี พ.ศ. 2543
17 การศึกษาการผลิต Cutless Bearing ของเรือประมงจากยางธรรมชาติเพื่อใช้แทนแบริ่งไม้
ปี พ.ศ. 2542
18 การสร้างแบบจำลองยางรองคอสะพานด้วยคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2541
19 การผลิตกาวดักแมลงจากยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
20 การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในการดาดสระเก็บกักน้ำในพื้นที่เกาะบุโหลนดอน