ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 คู่มือส่งเสริมการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์สำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล
2 คู่มือการใช้เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์ สำหรับผู้ปกครองเด็ก
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในเด็ก
ปี พ.ศ. 2550
4 การศึกษาการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในเด็ก
ปี พ.ศ. 2548
5 การจัดการความรู้จากชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กสู่นโยบายสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2547
6 การจัดการความรู้จากชุดโครงการวิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กสู่นโยบายสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2545
7 โครงการจากเมาไม่ขับสู่การป้องกันอุบัติเหตุจราจรที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2544
8 ระบบบริการสุขภาพในภาวะฉุกเฉินในประเทศพัฒนา
ปี พ.ศ. 2543
9 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพฉุกเฉินจากแนวคิดของพยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน และผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยและกู้ชีพ
10 การป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจารจร : ประเด็นที่ควรให้ความสำคัญ
ปี พ.ศ. 2542
11 การป้องกันและลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร : ประเด็นที่ปฏิบัติอย่างกว้างขวางในต่างประเทศแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติในประเทศไทย