ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การอบแห้งอาหารด้วยไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศและรังสีอินฟราเรดไกล
ปี พ.ศ. 2553
2 การอบแห้งผลไม้ด้วยไมโครเวฟร่วมกับอากาศร้อน
3 การอบแห้งลำไยด้วยไมโครเวฟภายใต้ความดันสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2552
4 การอบแห้งผลไม้ด้วยไมโครเวฟภายใต้ความดันสุญญากาศ
ปี พ.ศ. 2551
5 การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด [50]
6 เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]
7 การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2550
8 เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50]
9 การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2549
10 การอบแห้งเนื้อสัตว์ โดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ร่วมกับปั๊มความร้อน