ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- อชิตพล ศศิธารานุวัฒน์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและศักยภาพในการผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุชีวมวลผสมกับกากไขมันเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2551
2 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
3 ระบบเตือนภัยแบบไร้สายพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
4 การพัฒนาและยกระดับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตร
5 การสาธิตการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว
ปี พ.ศ. 2548
6 การพัฒนาและยกระดับบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ระหว่างเซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องยนต์การเกษตร
7 การสาธิตการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว