ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หล้า อาจวิชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล
ปี พ.ศ. 2557
2 ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล
ปี พ.ศ. 2556
3 ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล
4 โครงการสำรวจและออกแบบขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการบริหารพัฒนาแหล่งน้ำและเมืองในภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2555
5 โครงการประเมินผลและการจัดการสภาพแวดล้อมและการปนเปื้อนสารมลพิษอุตสาหกรรมในพื้นที่ประสบอุทกภัย
6 Assessment of riverbed clogging at potential riverbank filtration for securing safe, low-cost potable supplies ร่วมกับ University of applied science dresden Germany.
ปี พ.ศ. 2554
7 การศึกษา/วิเคราะห์โครงสร้างธรณีวิทยาพื้นผิวและโครงสร้างธรณีวิทยาใต้ดินเพื่อติดตามจัดการการแพร่กระจายตัวของดินเค็ม- น้ำเค็มบริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2 พื้นที่ย่อยขั้นรายละเอียด) /
ปี พ.ศ. 2549
8 โครงการเจาะบ่อทดสอบธรณีเทคนิค และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางธรณีเคมีของน้ำใต้ดิน กับการกระจายตัวดินเค็ม-น้ำเค็ม บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2548
9 โครงการเจาะบ่อทดสอบธรณีเทคนิค และติดตามการเปลี่ยนแปลงทางธรณีเคมีของน้ำใต้ดิน กับการกระจายตัวดินเค็ม-น้ำเค็ม บริเวณลุ่มน้ำพอง-น้ำชี พื้นที่ผลกระทบท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
10 การสำรวจทำแผนที่และการประเมินอัตราการเกิดแผ่นดินทรุดในพื้นที่ที่มีการทำเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
11 การสำรวจทำแผนที่และการประเมินอัตราการเกิดแผ่นดินทรุดในพื้นที่ที่มีการทำเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
12 ศักยภาพทรัพยากรน้ำใต้ดินเพื่อการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สำหรับชุมชนเกลือ
ปี พ.ศ. 2529
13 การศึกษาสภาพความเสียหายของที่นาบ้านสวนหม่อน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากเกิดดินพุ (ตอนที่ 1)