ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 1
3 2558 3
4 2557 1
5 2556 9
6 2555 1
7 2554 1
8 2553 2
9 2552 5
10 2551 11
11 2550 1
12 2549 6
13 2548 1
14 2546 3
15 2545 1
16 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและความปลอดภัยของหอยตลับ (Meretrix meretrix) ตลอดห่วงโซ่การผลิตของจังหวัดตรัง
2 เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวเปลือก พลังงาน 2 ระบบ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพการปลูกข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2559
3 รูปแบบและพฤติกรรมของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อการเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคของกลุ่มโอทอปอำเภอบางขัน
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือจากกระบวนการผลิตกะปิ
5 ศักยภาพผลิตไบโอก๊าซจากน้ำเสียโรงงานผลิตเส้นขนมจีนด้วยระบบแผ่นกั้นไม่ใช้อากาศ
6 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่ผลิตจากวัตถุดิบสัตว์น้าโดยผู้ผลิตระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
7 การประยุกต์ใช้ระบบความปลอดภัยทางอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่ผลิตจากวัตถุดิบสัตว์น้ำโดยผู้ผลิตระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2556
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน: ข้าวยำสมุนไพรทอดกึ่งสำเร็จรูป
9 การพัฒนาชุมชนต้นแบบสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
10 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อหอยแครงทั้งเปลือกและเนื้อหอยแครงแกะเปลือกแช่เย็นที่ผ่านการใช้ความร้อนร่วมกับกรดแลกติกภายใต้สภาวะการบรรจุแบบบรรยากาศดัดแปร
11 ผลของสารละลายโอโซน และกรดแลกติก ต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostrea belcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์
12 ผลของอุณหภูมิในการแช่ งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน"
13 ผลของสารละลายโอโซนและกรดแลกติกต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostreabelcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแมงกะพรุน
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือจากกระบวนการผลิตกะปิ
16 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อหอยแครงทั้งเปลือกและเนื้อหอยแครงแกะเปลือกแช่เย็นที่ผ่านการใช้ความร้อนร่วมกับกรดแลกติกภายใต้สภาวะการบรรจุแบบบรรยากาศดัดแปร
ปี พ.ศ. 2555
17 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็ม เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
ปี พ.ศ. 2554
18 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าโดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล
ปี พ.ศ. 2553
19 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าโดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล
20 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าโดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล
ปี พ.ศ. 2552
21 การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน:แกงไตปลาสำเร็จรูป
22 การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน : แกงไตปลาสำเร็จรูป
23 กระบวนการผลิตและการบรรจุผลิตภัณฑ์กุ้งแก้ว
24 111แบบการดำรงชีวิตของผู้หญิงทำงานในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ปี 2548
25 การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน:แกงไตปลาสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2551
26 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องแกงปักษ์ใต้ชนิดก้อนพร้อมปรุง:กรณีศึกษาเครื่องแกงคั่วกลิ้งและเครื่องแกงส้ม
27 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงปักษ์ใต้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาเครื่องแกงคั่วกลิ้งและเครื่องแกงส้ม
28 การใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอในการจัดระบบผสมพันธุ์ปลาการ์ตูนส้มขาว
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาปรุงรสอบแห้งและอายุการเก็บรักษา
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสีเสียดทอดพร้อมบริโภคและอายุการเก็บรักษา
31 การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์และการประยุกต์ระบบมาตรฐานการผลิตในกระบวนการผลิตกะปิ
32 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหารในการผลิตปลาอบแห้งพร้อมบริโภค
33 การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารในกระบวนการผลิตเครื่องแกงปักษ์ใต้
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสีเสียดทอดพร้อมบริโภคและอายุการเก็บรักษา
35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทับทิมทอดกรอบ
36 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาปรุงรสอบแห้งและอายุการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2550
37 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู
ปี พ.ศ. 2549
38 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสีเสียดเค็มโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปและการบรรจุ
39 ตู้เพาะเลี้ยงหัวเชื้อแพลงก์ตอนทดสอบ
40 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำที่มีมูลค่าต่ำ
41 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสีเสียดเค็มโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปและการบรรจุ
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำที่มีมูลค่าต่ำ
43 ผลของกระบวนการผลิต สภาวะการเก็บรักษาและการบรรจุที่มีผลต่อการเกิดฮิสตามีนในปลาสีเสียด
ปี พ.ศ. 2548
44 การใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองเพื่อทดแทนเนื้อปลา ในการผลิตลูกชิ้นปลา
ปี พ.ศ. 2546
45 การใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองเพื่อทดแทนเนื้อปลาในการผลิตลูกชิ้นปลา
46 การใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองเพื่อทดแทนเนื้อปลา ในการผลิตลูกชิ้นปลา
47 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลา
ปี พ.ศ. 2545
48 การใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองเพื่อทดแทนเนื้อปลา ในการผลิตลูกชิ้นปลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งสาคู
50 การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการประยุกต์ ระบบมาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัยในกระบวนการผลิตกะปิ