ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 1
3 2558 2
4 2557 1
5 2556 8
6 2555 1
7 2554 1
8 2553 1
9 2552 2
10 2551 11
11 2549 6
12 2546 3
13 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพและความปลอดภัยของหอยตลับ (Meretrix meretrix) ตลอดห่วงโซ่การผลิตของจังหวัดตรัง
2 เครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวเปลือก พลังงาน 2 ระบบ เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพการปลูกข้าวอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2559
3 รูปแบบและพฤติกรรมของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีผลต่อการเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคของกลุ่มโอทอปอำเภอบางขัน
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือจากกระบวนการผลิตกะปิ
5 ศักยภาพผลิตไบโอก๊าซจากน้ำเสียโรงงานผลิตเส้นขนมจีนด้วยระบบแผ่นกั้นไม่ใช้อากาศ
ปี พ.ศ. 2557
6 การประยุกต์ใช้ระบบความปลอดภัยทางอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคที่ผลิตจากวัตถุดิบสัตว์น้ำโดยผู้ผลิตระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน: ข้าวยำสมุนไพรทอดกึ่งสำเร็จรูป
8 การพัฒนาชุมชนต้นแบบสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็มเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
9 ผลของสารละลายโอโซน และกรดแลกติก ต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostrea belcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์
10 ผลของอุณหภูมิในการแช่ งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน"
11 ผลของสารละลายโอโซนและกรดแลกติกต่ออายุการเก็บรักษาเนื้อหอยนางรม (Crassostreabelcheri) สดและพาสเจอร์ไรส์
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแมงกะพรุน
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือจากกระบวนการผลิตกะปิ
14 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อหอยแครงทั้งเปลือกและเนื้อหอยแครงแกะเปลือกแช่เย็นที่ผ่านการใช้ความร้อนร่วมกับกรดแลกติกภายใต้สภาวะการบรรจุแบบบรรยากาศดัดแปร
ปี พ.ศ. 2555
15 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ปูดองเค็ม เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค
ปี พ.ศ. 2554
16 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าโดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล
ปี พ.ศ. 2553
17 การยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อปูม้าโดยใช้เทคโนโลยีเฮอร์เดิล
ปี พ.ศ. 2552
18 111แบบการดำรงชีวิตของผู้หญิงทำงานในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ปี 2548
19 การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน:แกงไตปลาสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2551
20 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องแกงปักษ์ใต้ชนิดก้อนพร้อมปรุง:กรณีศึกษาเครื่องแกงคั่วกลิ้งและเครื่องแกงส้ม
21 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงปักษ์ใต้เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาเครื่องแกงคั่วกลิ้งและเครื่องแกงส้ม
22 การใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอในการจัดระบบผสมพันธุ์ปลาการ์ตูนส้มขาว
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาปรุงรสอบแห้งและอายุการเก็บรักษา
24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสีเสียดทอดพร้อมบริโภคและอายุการเก็บรักษา
25 การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์และการประยุกต์ระบบมาตรฐานการผลิตในกระบวนการผลิตกะปิ
26 การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยทางด้านอาหารในการผลิตปลาอบแห้งพร้อมบริโภค
27 การประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหารในกระบวนการผลิตเครื่องแกงปักษ์ใต้
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสีเสียดทอดพร้อมบริโภคและอายุการเก็บรักษา
29 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทับทิมทอดกรอบ
30 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาปรุงรสอบแห้งและอายุการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2549
31 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสีเสียดเค็มโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปและการบรรจุ
32 ตู้เพาะเลี้ยงหัวเชื้อแพลงก์ตอนทดสอบ
33 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำที่มีมูลค่าต่ำ
34 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ปลาสีเสียดเค็มโดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปและการบรรจุ
35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์น้ำที่มีมูลค่าต่ำ
36 ผลของกระบวนการผลิต สภาวะการเก็บรักษาและการบรรจุที่มีผลต่อการเกิดฮิสตามีนในปลาสีเสียด
ปี พ.ศ. 2546
37 การใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองเพื่อทดแทนเนื้อปลาในการผลิตลูกชิ้นปลา
38 การใช้โปรตีนจากถั่วเหลืองเพื่อทดแทนเนื้อปลา ในการผลิตลูกชิ้นปลา
39 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์ปลา