ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุเวทย์ นิงสานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุเวทย์, นิงสานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปิยะวรรณ กาสลัก 5
2 วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 4
3 จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล 3
4 ประทุม สงวนตระกูล 2
5 พิษณุ วิเชียรสรรค์ 2
6 กนกอร อินทราพิเชฐ 2
7 คมสัน พิระภัทรุ่งสุริยา 2
8 ขวัญกมล ดอนขวา 2
9 ได้รับทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 2
10 สุนันทา ทองทา 2
11 ทุนจากเงินสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย/ศูนย์วิจัย 2
12 วารุณี วารัญญานนท์ 2
13 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 2
14 พัชรี ตั้งตระกูล 2
15 นลิน สิทธิธรณ์ 2
16 วิภา สุโรจนะเมธากุล 2
17 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 2
18 ประมวล ทรายทอง 2
19 ควิ, สตีฟ ดับเบิลยู 1
20 Suwayd Ningsanond 1
21 สวก. 1
22 ทุนจากสถาบันคลังสมองแห่งชาติ 1
23 ทุนจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1
24 จุดประสานงานเครือข่าย (Foeal point) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเครือข่าย และทำฐานข้อมูลบุคลากรและกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 5
6 2549 2
7 2548 6
8 2547 4
9 2546 1
10 2544 1
11 2543 1
12 2542 3
13 2541 2
14 2540 1
15 2539 1
16 2536 2
17 2531 1
18 2524 2
19 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูงและ การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA
ปี พ.ศ. 2553
2 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
3 การผลิตไมโครแคปซูลของสารสกัดรางจืด เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
4 การประยุกต์ใช้สารสกัดรางจืดในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2552
5 หน่วยวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2551
6 การผลิตโพลีแซคคาไรด์และผลิตภัณฑ์อาหารหมักสุขภาพจากข้าวกล้องที่มี GABA สูงและ การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกจากของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแป้งและอาหารเส้นจากข้าวเพื่อผลิต GABA
7 การวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยด้านผักและผลไม้ กรณีตลาดนัด-รถเร่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาการสกัด องค์ประกอบ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากใบย่านาง
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากถั่วเหลือง : เนื้อเทียมโยเกิร์ตถั่วเหลืองผง
10 อาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์นิวเตรียนท์ราคาถูก
11 การศึกษาการสกัด องค์ประกอบ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากใบย่านาง
12 การศึกษาการสกัด องค์ประกอบ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากใบย่านาง
ปี พ.ศ. 2549
13 การวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยด้านผักและผลไม้ กรณีตลาดนัด-รถเร่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง)
14 การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2548
15 จุดประสานงานเครือข่าย (Foeal point) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเครือข่าย และทำฐานข้อมูลบุคลากรและกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
16 สถานการณ์ความปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมีและจุลินทรีย์ในผักผลไม้ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาตลาดสด - รถเร่
17 การจัดทำสถานภาพและพัฒนาโปรแกรมพื้นฐานข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ
18 การศึกษาการสกัด องค์ประกอบ และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดจากใบย่านาง
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากถั่วเหลือง : เนื้อเทียมโยเกิร์ตถั่วเหลืองผง
20 รายงานการวิจัยการเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2547
21 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้
22 การประเมินการตรวจสอบคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว
23 โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Membrane Technology
24 รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2546
25 การประเมินการตรวจสอบคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว
ปี พ.ศ. 2544
26 อาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์นิวเตรียนท์ราคาถูก
ปี พ.ศ. 2543
27 การผลิตน้ำตาลฟรุคโตสและกลูโคสจากน้ำตาลทราย
ปี พ.ศ. 2542
28 การประเมินศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และสารให้คุณสมบัติเฉพาะในอาหาร
29 การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา
30 การประเมินศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและสารให้คุณสมบัติเฉพาะในอาหาร
ปี พ.ศ. 2541
31 การประเมินการตรวจสอบคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว
32 การประเมินการตรวจสอบคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว
ปี พ.ศ. 2540
33 การใช้ไนซินเพื่อลดเวลาฆ่าเชื้ออาหารกระป๋องซึ่งมีความเป็นกรดต่ำ
ปี พ.ศ. 2539
34 การพัฒนาการตรวจคุณภาพนมด้วยวิธีซึ่งให้ผลเร็ว
ปี พ.ศ. 2536
35 การผลิตน้ำตาลฟรุคโตสและกลูโคสจากน้ำตาลทราย
36 วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร : การผลิตอาหารขบเคี้ยวจากแป้งธัญพืชและแป้งถั่วโดยใช้เครื่องอัดพองแบบเกลียวเดี่ยว
ปี พ.ศ. 2531
37 การศึกษาเบื้องต้นในการทำแบะแซจากแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2524
38 การศึกษาเบื้องต้นในการทำแบะแซจากแป้งมันสำปะหลัง
39 การศึกษาเบื้องต้นในการทำแบะแซจากแป้งมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
40 วิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรไปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร : การผลิตอาหารขบเคี้ยวจากแป้งธัญพืชและแป้งถั่วโดยใช้เครื่องอัดพองแบบเกลียวเดี่ยว
41 การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา