ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2546
1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2542
2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3 การทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2540
4 รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536
ปี พ.ศ. 2538
5 การทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตรอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ปี พ.ศ. 2536
6 รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536
ปี พ.ศ. 2531
7 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับกำหนดขอบเขต และหาพื้นที่จากข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากร