ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟโดยเติมสารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2556
2 การขยายสภาวะผลิตในการอัดรีดพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ทำจากโปรตีนโดยใช้ลิกนิน
3 ผลของการให้ความร้อนต่อการกะเทาะเปลือกเมล็ดถั่วเหลือง
ปี พ.ศ. 2554
4 สมบัติของวัสดุย่อยสลายได้ที่ทำจากโปรตีนปลาและลิกนิน
ปี พ.ศ. 2552
5 แบบจำลองการถ่ายโอนความร้อนของอาหารขณะแช่เยือกแข็งแบบไครโอจินิคส์และ ตรวจสอบกับการทดลอง
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ปรับกรดบรรจุถุงพลาสติกโดยวิธีการถนอมอาหารแบบผสมผสาน [50]
7 การยับยั้งปฏิกิริยาสีน้ำตาลของสัปปะรดในน้ำเชื่อมบรรจุในภาชนะปิดสนิทที่ไม่ได้ทำจากแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก
8 การปรับปรุงเครื่องสีเปลือกพริกไทยดำแบบจานหมุน
9 การสูญเสียความกรอบของคุ๊กกี้กล้วยตากระหว่างการเก็บรักษา
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนากระบวนการผลิตหน่อไม้ปรับกรดบรรจุถุงพลาสติกโดยวิธีการถนอมอาหารแบบผสมผสาน
11 ผลของค่าการแพร่ความร้อนซึ่งเปลี่ยนตามอุณหภูมิที่มีต่ออัตราการแทรกผ่านความร้อน
12 การพัฒนาเครื่องสีเปลือกพริกไทยดำ
13 การผลิต shrimp-head powder
ปี พ.ศ. 2547
14 Solid-liquid flow ในกระบวนการผลิตวิศวกรรมชีวภาพแบบต่อเนื่อง (ระยะที่ 2)
15 การศึกษาพารามิเตอร์เพื่อการออกแบบระบบการหมักแห้ง
ปี พ.ศ. 2546
16 การพัฒนากระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
17 ปริมาณอะไมโลสที่เหมาะสมต่อการลดการดูดซับน้ำมันของแป้งทอดแบบจุ่ม
ปี พ.ศ. 2545
18 การจำลองการถ่ายเทความร้อนภายในอาหารกระป๋องระหว่างการให้ความร้อน : ผลของคุณสมบัติการไหลที่มีต่อตำแหน่งร้อนช้าที่สุด
19 การจำลองการถ่ายเทความร้อนภายในอาหารกระป๋องระหว่างการให้ความร้อน : ผลของคุณสมบัติการไหลที่มีต่อจุดร้อนช้าที่สุด
20 การจำลองกลไกการถ่ายเทความร้อนของสับปะรดแว่นบรรจุกระป๋อง ในหม้อฆ่าเชื้อแบบนิ่ง
21 แบบจำลองการทำแห้งพริกไทยด้วยเครื่องอบแห้งถังหมุนระบบสุญญากาศร่วมกับไมโครเวฟ
ปี พ.ศ. 2543
22 การประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการผลิตนมถั่วเหลืองผงสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2530
23 การศึกษาการถ่ายเทมวลในกระบวนการผลิตมะละกอแช่อิ่ม