ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การสะท้อนตนเอง เทคนิควิจัยในกระบวนการสัมภาษณ์กลุ่ม :
2 การสังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด บทบาท และการประยุกต์ใช้พุทธธรรมในการพัฒนาสังคม :
3 การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสวัสดิการด้านการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ปี พ.ศ. 2552
4 การประยุกต์ใช้เทคนิคการสังสรรค์อย่างอิสระในการทำวิจัยเรื่องเล่า : ศึกษาเฉพาะกรณี ผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ จากความรุนแรงในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2546
5 การคุกคามทางเพศในโรงเรียน และแนวทางการป้องกัน
ปี พ.ศ. 2545
6 ตัวบ่งชี้และพัฒนาการการรับรู้ของเยาวชนไทย เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2543
7 การจัดการศึกษาแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส