ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรา วัฒนพิทยกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 5
2 2558 1
3 2557 3
4 2554 2
5 2553 2
6 2551 1
7 2550 1
8 2548 1
9 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ฤทธิ์ของสารสกัดผลมะละกอต่อเอนไซม์ป้องกันความเครียดออกซิเดชั่นในเซลล์บุโพรงหลอดเลือด
2 ฤทธิ์ของมะขามป้อมสดต่อการรอดชีวิตของเซลล์ผิวหนังชนิดเคอราติโนไซต์ที่ได้รับรังสียูวี
3 เปรียบเทียบการออกฤทธิ์ของสารอนุพันธุ์ยูเรีย VH02 ในการส่งสัญญาณผ่าน VEGFR-2 ที่เซลล์บุโพรงหลอดเลือดชนิด EA.hy926 และ HUVECs
4 ฤทธิ์ของผลไม้ไทยบางชนิดในการต้านออกซิเดชั่นและส่งเสริมการงอกของหลอดเลือด
5 การสร้างโมเดลผิวหนังแบบสามมิติในห้องปฏิบัติการเพื่อการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทางตจวิทยา
ปี พ.ศ. 2558
6 การเหนี่ยวนำเคอราทิโนไซต์ด้วยรังสียูวีและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้าสู่วัยชราเพื่องานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนตามวัย
ปี พ.ศ. 2557
7 ฤทธิ์ของอนุพันธ์ยูเรียที่มีคุณสมบัติยับยั้ง vascular endothelial growth factor receptor ต่อการต้านการเกาะติดของเซลล์บุโพรงหลอดเลือด
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรสำหรับรักษาโรคผิวหนังสุนัข
9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรไทยสำหรับชลอความแก่ของผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2554
10 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำคั้นส้มโอต่อการทำงานและการซ่อมแซมเยื่อบุหลอดเลือด
11 ฤทธิ์ของน้ำคั้นมะขามป้อมสดในการกระตุ้นการสมานแผลของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดและการสร้างหลอดเลือดใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำคั้นส้มโอต่อการทำงานและการซ่อมแซมเยื่อบุหลอดเลือด
13 ฤทธิ์ของน้ำคั้นมะขามป้อมสดในการกระตุ้นการสมานแผลของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดและการสร้างหลอดเลือดใหม่
ปี พ.ศ. 2551
14 ผลของสารสกัดพริก และ capsaicin ต่อการทำงานของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2550
15 ผลของสารสกัดพริก และ Capsaicin ต่อการทำงานของเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด
ปี พ.ศ. 2548
16 การตรวจสอบคัดกรองทางเภสัชวิทยาเพื่อคัดเลือกสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านความเป็นพิษต่อหัวใจ อันเนื่องมาจากยา doxorubicin