ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณี พนมสุข
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพสำหรับทหาร
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาเปรียบเทียบการซึมผ่านของตัวยาผ่านคราบงูจากสายพันธุ์ต่างๆ
ปี พ.ศ. 2553
3 กลไกการนำไคโตซาน/ดีเอ็นเอคอมแพล็กซ์เข้าสู่เซลล์
ปี พ.ศ. 2551
4 Electrospun poly(vinyl alcohol) fiber mats as carriers for extracts from the fruit hull of mangosteen
ปี พ.ศ. 2547
5 การซึมผ่านของตัวยาเมื่อใช้คราบงูเป็นตัวแทนของผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2545
6 การซึมผ่านของตัวยาเมื่อใช้คราบงูเป็นตัวแทนของผิวหนัง
7 การซึมผ่านของตัวยาเมื่อใช้คราบงูเป็นตัวแทนของผิวหนัง
ปี พ.ศ. 2544
8 การผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจนซึ่งได้จากโปรตีนที่ผนังลำตัวของพยาธิในไม้ตับโคที่ผ่านการทำกึ่งบริสุทธิ์
ปี พ.ศ. 2543
9 การผลิตโมโนโคลนัลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจนซึ่งได้จากโปรตีนที่ผนังลำตัวของพยาธิในไม้ตับโคที่ผ่านการทำกึ่งบริสุทธิ์