ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวรรณา ถาวรรุ่งโรจน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 5
7 2541 1
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการล้มระหว่างทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย
ปี พ.ศ. 2555
2 การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการล้มระหว่างทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย
3 การพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการล้มระหว่างทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย
ปี พ.ศ. 2554
4 อุปกรณ์วัดความสูงของหมอนหนุนศีรษะ
ปี พ.ศ. 2553
5 อุปกรณ์วัดความสูงของหมอนหนุนศีรษะ
ปี พ.ศ. 2552
6 กลุ่มอาการเมตาบอลิกในผู้ที่ออกกำลังกายด้วยความหนักที่แตกต่างกัน
ปี พ.ศ. 2551
7 การสร้างเตียงเพื่อรองรับผุ้ป่วยที่เกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดระหว่างการทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน
8 รูปแบบกิจกรรมพัฒนานิสิตที่พึงประสงค์
9 การศึกษาค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และเส้นรอบต่อรอบสะโพก เปรียบเทียบกับปริมาณร้อยละไขมันในร่างกายเพื่อบ่งชี้ภาวะโรคอ้วน
10 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการแปลผลค่าก๊าซในเลือด
11 การศึกษาความจุปอดของบุคลากรที่สูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี พ.ศ. 2541
12 การศึกษาการประเมินสมรรถภาพของเครื่องช่วยหายใจที่มีใช้ ในโรงพยาบาลศิริราช