ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุวดี เอื้ออรัญโชติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2540 3
7 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปรียบเทียบพื้นที่ฟองอากาศในการผสมวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตระหว่างกลุ่มที่ฝึกด้วยวัสดุพิมพ์ปากอัลจิเนตกับกลุ่มที่ฝึกผสมด้วยอัลจิเนตเทียมในนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2555
2 ผลการใช้สื่อการสอน Border mold man ต่อการทำการรักษาผู้ป่วยขั้นตอนเสริมแต่งขอบถาดพิมพ์ปากของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาจิตสำนึกในการเรียนรู้ต่อการลดความเครียดของนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาจิตสำนึกในการเรียนรู้ต่อการลดความเครียดของนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
ปี พ.ศ. 2552
5 กลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2540
6 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ
7 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่าง ๆ
8 การเปรียบเทียบความเรียบของผิวพอร์ซเลนที่ขัดแต่งด้วยวิธีการต่างๆ