ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรีย์ ธรรมศาสตร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาทางซีรัมวิทยาและซีโรไทป์ ของโรคบลูทังจ์ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
2 การพัฒนาชุดทดสอบสำเร็จรูปอีไลซ่าสำหรับชันสูตรโรคเมลิออยโดซิสในปศุสัตว์ทางซีรัมวิทยา
ปี พ.ศ. 2551
3 การพัฒนาชุดทดสอบ ELISA ด้วย electro elution แอนติเจน เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อโรคทริคิโนซิสในสุกร
ปี พ.ศ. 2546
4 การพัฒนา dipstick colloidal dye ในการทดสอบทางด้านอิมมูนวิทยาในท้องที่สำหรับโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวและแบคทีเรียในโคนม
ปี พ.ศ. 2545
5 การพัฒนา dipstick colloidal dye ในการทดสอบทางด้านอิมมูนวิทยา ในท้องที่สำหรับโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวและแบคทีเรียในโคนม
ปี พ.ศ. 2538
6 การพัฒนาวิธีตรวจสอบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในโคและกระบือด้วยโมโนโคลแอนติบอดี