ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรียา ตันติวิวัฒน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2551 1
4 2550 1
5 2548 2
6 2547 1
7 2544 1
8 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 โครงการวิจัยวิศวกรรมโปรตีนและโปนตีนชีวสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2554
2 การแยกเชื้อและการผลิตออร์คิดไมคอไรซ่าที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้อิงอาศัย ฟ้าหมุ่ย เอ้องเงินหลวง และรองเท้านารีอินทนนท์
3 การแยกเชื้อและการผลิตออร์คิดไมคอไรซ่าที่มีผลต่อการงอกและการเจริญเติบโต ของต้นอ่อนกล้วยไม้อิงอาศัย ฟ้ามุ่ย เอื้องเงินหลวง และรองเท้านารีอินทนนท์
4 การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีคางกบ (Paphiopedilum, collosum (Rchb.f.) Stein) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการผลิตเมล็ดเทียม
ปี พ.ศ. 2551
5 การสร้างเครือข่ายการขยายพันธุ์พืชไม้ดอก ไม้ประดับและไม้ผลในเชิงการค้า โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการขยายพันธุ์ไม้ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์บางชนิด ในจังหวัดนนทบุรีโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ปี พ.ศ. 2550
6 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์พรรณไม้น้ำหายากบางชนิดในวงศ์บัว [Nymphaeceae] เพื่อพัฒนาสู่การส่งออก
ปี พ.ศ. 2548
7 พัฒนาศักยภาพชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสระบุรี (ทุนวิจัยประเภทเครือข่ายภาคกลางตอนบน)
8 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นใบพาย (Cryptocoryne cordata Griff.)
ปี พ.ศ. 2547
9 สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของกัญชาพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2544
10 การเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอปาล์มเจ้าเมืองถลาง