ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุริยา โชคสวัสดิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 อิทธิพลของความเร็วรอบในการเสียดทานที่มีผลต่อความแข็งแรงของรอบเชื่อมด้วยความเสียดทานภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยอื่นๆ
2 การควบคุมเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
ปี พ.ศ. 2552
3 การออกแบบและสร้างเครื่องเหนี่ยวนำความร้อนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ปี พ.ศ. 2551
4 การควบคุมเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
5 การสำรวจการกำจัดแมลงในข้าวสารหอมมะลิในอุตสาหกรรมโรงสีข้าวของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาระบบผู้เชียวชาญในการวิจิจฉัยปัญหาการควบคุมภาพของผ้าทอมือ
ปี พ.ศ. 2547
7 โครงสร้างและคุณสมบัติของทองเหลืองหล่อ โดยกรรมวิธีขี้ผึ้งหาย กรณีศึกษา : กลุ่มหัตถกรรมหล่อทองเหลือง บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
8 คุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูล สำหรับใช้ทำแบบหล่อทรายชื้น
9 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมที่ใช้ทำลูกหินขัดเมล็ดข้าวขาว สำหรับโรงสีขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2545
10 คุณสมบัติของทรายแม่น้ำมูลสำหรับใช้ทำแบบหล่อทรายชื้น
ปี พ.ศ. 2544
11 โครงสร้างและคุณสมบัติทองเหลืองโดยกรรมวิธีหล่อขี้ผึ้งหาย
ปี พ.ศ. 2542
12 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อตั้งโรงหล่อ ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2539
13 การศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพน้ำของแม่น้ำ (โขง-ชี-มูล) ในช่วงที่ผ่านจังหวัดอุบลราชธานี
14 โครงสร้างและคุณสมบัติของสารประกอบอินเตอร์เมทัลลิกที่ผ่านการแข็งตัวอย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 การออกแบบและสร้างระบบควบคุมมอเตอร์เพื่อขับเคลื่อนแท่งอิเล็กโทรดของเตาหลอมแบบอาร์คโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์