ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรินทร บุญอนันธนสาร
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 โปรติโอมิกส์และการแสดงออกของยีนในตับและลำใส้ของปลานิลที่ตอบสนองต่อแหล่งไขมันในอาหาร
2 การผลิตรีคอมบีแนนท์ยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ที่สร้างเอ็นไซม์ลดความอิ่มตัวของกรดไขมันชนิด delta-6-desaturase ของปลานิลเพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารปลา
3 การใช้รีคอมบีแนนท์ยีสต์ที่ผลิตเอ็นไซม์เพิ่มกรดไขมันไม่อิ่มตัวเป็นโปรไบโอติคในอาหารปลานิล
ปี พ.ศ. 2559
4 การพัฒนารีคอมบีแนนท์โปรไบโอติคเพื่อเพิ่มกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงปลาสวายเนื้อขาว (Pangasianodon hypophthalmus)
5 การใช้ยีนที่จำเพาะต่อเซลล์สืบพันธุ์เป็นยีนเครื่องหมายในการตรวจหาระยะที่เหมาะสมในการเป็นปลาผู้รับวัยอ่อนสำหรับการปลูกถ่ายเซลล์สืบพันธุ์
ปี พ.ศ. 2558
6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตแอนติบอดีบนผิวเฟจเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร
7 การวิเคราะห์การทำงานของ delta-6-desaturase like gene ในอาร์ทีเมีย
ปี พ.ศ. 2556
8 ผลของการอดอาหารต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีววิทยาบางประการที่เกี่ยวข้องกับภาวะทุโภชนาการในปลานิล
9 ผลของความแตกต่างเพศ และฮอร์โมน testosterone ต่อระดับการแสดงออกของยีนฮอร์โมนต่างๆ ที่ควบคุมการเจริญเติบโต เมตาบอลิซึม และภูมิต้านทานแบบไม่จำเพาะในปลานิล
10 ศักยภาพการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ของระบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์สำหรับการเพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
11 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากอินูลินจากหัวแก่นตะวันและชิโครี่เพื่อใช้เป็นพรีไบโอติคในอาหารปลานิลวัยอ่อน
12 การทดแทนปลาป่นด้วยวัตถุดิบอาหารโปรตีนจากพืชที่เสริมด้วยเอ็นไซม์ไฟเตส
13 ศักยภาพการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ของระบบพื้นที่ชุ่มน้ำประดิษฐ์สำหรับการ เพาะเลี้ยงปลาดุกลูกผสม
ปี พ.ศ. 2555
14 การทดแทนปลาป่นด้วยวัตถุดิบอาหารโปรตีนจากพืชที่เสริมด้วยเอ็นไซม์ไฟเตส
15 ศักยภาพของการใช้แก่นตะวันเป็นอาหารเสริมชีวนะทางเลือกสำหรับปลานิล
16 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตแอนติบอดีบนผิวเฟจเพื่อผลิตแอนติบอดีของเมลาโนไซต์สติมูเลติงฮอร์โมน สำหรับการศึกษาทางสรีรวิทยาของความเครียด และการเพิ่มการกินได้ในปลานิล
17 รายงานการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพของกากมันสำปะหลังเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่สำหรับไก่เนื้อ
18 ศักยภาพของการใช้แก่นตะวันเป็นอาหารเสริมชีวนะทางเลือกสำหรับปลานิล
19 การวิเคราะห์การทำงานของ delta-6-desaturase like gene ในอาร์ทีเมีย
20 รายงานการวิจัยการโคลน cDNA ของยีนควบคุมการกินอาหารและยีนควบคุมการเจริญเติบโตและการศึกษาการแสดงออกของยีนควบคุมการกินอาหารในปลาสลิด
ปี พ.ศ. 2553
21 การเสริมสารดูดซับในอาหารปลาเพื่อลดกลิ่นโคลนในปลานิล
22 การวิเคราะห์การทำงานของ delta-6-desaturase like gene ในอาร์ทีเมีย
23 ผลของการเพิ่มวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารปลาดุกต่อการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในสภาพการเลี้ยงที่อุณหภูมิน้ำต่ำลง
24 ผลของการเพิ่มวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารปลาดุก ต่อการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในสภาพการเลี้ยงที่อุณหภูมิน้ำต่ำลง
ปี พ.ศ. 2552
25 การโคลน cDNA ของยีนควบคุมการกินอาหารและยีนควบคุมการเจริญเติบโตและการศึกษาการแสดงออกของยีนควบคุมการกินอาหารในปลาสลิด
26 การโคลนและการศึกษาโครงสร้างของ นิวเคลียร์อาร์เอนเอขนาดเล็กชนิด U6 ในปลาม้าลาย เพื่อใช้สำหรับเทคนิคจีนน็อคดาวน์
ปี พ.ศ. 2551
27 การโคลน cDNA ของยีนการควบคุมการกินอาหารและยีนควบคุมการเจริญเติบโต และการศึกษาการแสดงออกของยีนควบคุมการกินอาหารในปลาสลิด
28 การเปลี่ยนถ่ายยีนในปลาม้าลาย
29 การโคลนและการศึกษาโครงสร้างของนิวเคลียร์อาร์เอ็นเอขนาดเล็กชนิด U6 ในปลาม้าลาย เพื่อใช้สำหรับเทคนิคยีนน็อคดาวน์
30 การเปลี่ยนถ่ายยีนในปลาม้าลาย
ปี พ.ศ. 2550
31 ผลของการเพิ่มวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารปลาดุกต่อการเพิ่มภูมิต้านทานโรคในสภาพการเลี้ยงที่อุณหภูมิน้ำต่ำลง
ปี พ.ศ. 2549
32 ผลของการอดอาหารต่อการปรับตัวทางสรีรวิทยาของปลาบู่ทรายและการศึกษาการแสดงออกของยีนในตับปลาบู่ทรายที่ได้รับอาหารเปรียบเทียบกับปลาบู่ทรายที่อดอาหาร
ปี พ.ศ. 2548
33 การเปลี่ยนถ่ายจีนในปลา
ปี พ.ศ. 2537
34 การถ่ายยีนเร่งการเจริญเติบโตเข้าสู่ไข่ของปลาดุกอุย (Clariasmacrocephalus) ที่ได้รับการผสมมาแล้วโดยวิธีไมโคอินแจคชัน