ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- สุรางค์รัตน์ จำเนียรพล, 2517-
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ปี พ.ศ. 2557
2 วาทกรรมของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม : ศึกษากรณีขบวนการคัดค้านโครงการท่าเรือ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2556
3 ทุนทางสังคมกับความสัมพันธ์เชิงอำนาจในภาวะอุทกภัย พ.ศ.2554 : กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
ปี พ.ศ. 2555
4 ชุมชนเสมือนจริงในสังคมไทย : กรณีศึกษาชุมชนสถานีวิทยุ จส.100
ปี พ.ศ. 2554
5 ความเสี่ยงและความมั่นคงของมนุษย์บนเส้นทางสู่สังคมความรู้
ปี พ.ศ. 2552
6 การเมืองของประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือในกระบวนการพัฒนา : ศึกษากรณีการจัดการน้ำในจังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2551
7 รายงานการประเมินและติดตามผลโครงการส่งเสริมการผลิตถ่าน และการจัดการทรัพยากรไม้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2547
8 ความต้องการด้านสารสนเทศของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2544
9 การสร้างประชาสังคมโดยรัฐ : การปรับตัวของรัฐไทย
10 การสร้างประชาสังคมโดยรัฐ : การปรับตัวของรัฐไทย