ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรางคนา มาตย์วิเศษ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 1
3 2554 2
4 2553 2
5 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 เมมเบรนพอลิไวนิลคลอไรด์สำหรับการตรวจวัดเฟอร์ริกไอออน
2 การเตรียมเส้นใยจากโคพอลิเมอร์ที่มีไพรีนเพื่อใช้ตรวจวัดเฟอริกไอออน
ปี พ.ศ. 2556
3 พอลิเมอร์เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสำหรับใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบไฮโดรเจน
ปี พ.ศ. 2554
4 พอลิเมอร์เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสำหรับใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบไฮโดรเจน II
5 การสร้างระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแลกเปลี่ยนโปรตอนที่เมมเบรน
ปี พ.ศ. 2553
6 พอลิเมอร์เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอนสำหรับใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบไฮโดรเจน
7 การประดิษฐ์และศึกษาคุณสมบัติของพอลิเมอร์เมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตนอเตรียมโดยวิธีอิเล็กโตรสปินนิงสำหรับใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบไฮโดรเจน