ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุระชัย ศิลาวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การสำรวจการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลังถูกสัตว์กัดของประชากร ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ปี 2551
ปี พ.ศ. 2548
2 การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ
3 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไปปี 2546 ในจังหวัดเขต 5
ปี พ.ศ. 2546
4 การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยมาตรการส่งจดหมายราชการ
5 การประเมินผลการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไปปี 2546 ในจังหวัดเขต 5
ปี พ.ศ. 2535
6 การประเมินผลการอบรม การสอบสวนโรค สำหรับเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา ประจำจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 การสำรวจการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลังถูกสัตว์กัดของประชากร ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 13 ปี 2551