ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิทธิ์ ประสารปราน
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- สุรสิทธิ์ ประสานปราน
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาดินประดิษฐ์จากดินขาว
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาคอมโพสิตบอร์ดจากฟิล์มหลายชั้น
ปี พ.ศ. 2557
3 การพัฒนาดินประดิษฐ์โดยใช้ไวนิลอะซีเตตเอทิลีน
4 การพัฒนาดินประดิษฐ์โดยใช้ไวนิลอะซีเตตเอทิลีน
ปี พ.ศ. 2556
5 การพัฒนาเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อนแบบเบ้าหมุน
ปี พ.ศ. 2555
6 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำรีไซเคิล เพื่อใช้ทำกระถางปลูกพืชแบบประหยัดน้ำ
7 การพัฒนาสารเคลือบผิวจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ผสมคริลิครับเบอร์
8 การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพกระป๋องด้วยระบบแมชชีนวิชั่น
9 การศึกษาผลของการลดความหนาแผ่นเหล็กต่อคุณสมบัติและการขึ้นรูปของกระป๋อง 2 ชิ้น
ปี พ.ศ. 2554
10 การปรับปรุงวิธีการและเครื่องมือสำหรับทดสอบความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้บรรจุหลอดขนาด 40 มิลลิลิตร
11 การพัฒนาสารเคลือบกะลามะพร้าวสำหรับใช้เป็นถ้วยรับน้ำยาง
12 การผลิตบรรจุภัณฑ์เยื่อขึ้นรูปจากเส้นใยปาล์ม
ปี พ.ศ. 2553
13 การถ่ายทอดผลงานวิจัย ดินประดิษฐ์จากยางพารา และการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยางข้นชนิดครีม
14 โฟมย่อยสลายได้จากแป้งและพิลิไวนิลแอลกอฮอล์
15 การพัฒนาสารเคลือบสำหรับถ้วยรับน้ำยางธรรมชาติ
16 การทำกระดาษจากเตยหนามและการเคลือบกระดาษ
17 การพัฒนาดินประดิษฐ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป โดยใช้น้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2552
18 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19 การพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับถ้วยรับน้ำยาง
20 การพัฒนาสารเคลือบผิวสำหรับถ้วยรับน้ำยาง
21 การพัฒนาหมึกพิมพ์จากน้ำมันปาล์ม
22 โฟมย่อยสลายได้จากแป้งและพอลิไวนิลแอลกอฮอล์
23 การทำกระดาษจากเตยหนามและการเคลือบกระดาษ
24 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 การพัฒนาถ้วยรับน้ำยางโดยใช้น้ำยางธรรมชาติและดินขาว
ปี พ.ศ. 2551
26 การพัฒนาเยื่อกระดาษสำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป
27 โครงการ การพัฒนาดินประดิษฐ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป โดยใช้น้ำยางธรรมชาติ
28 การพัฒนาดินประดิษฐ์ สำหรับผลิตภัณฑ์โอท็อป โดยใช้น้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2550
29 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารทะเลตากแห้ง การเก็บรักษาและการทดสอบประสาทสัมผัส
30 การพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยการกรีดยางพาราในฤดูฝน
31 การพัฒนาดินประดิษฐ์สำหรับผลิตภัณฑ์โอท๊อปโดยใช้น้ำยางธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2549
32 เครื่องอบแห้งสุญญากาศเอนกประสงค์
ปี พ.ศ. 2548
33 การพัฒนาถ้วยรับน้ำยางโดยใช้น้ำยางธรรมชาติและดินขาว
34 การพัฒนาถ้วยรับน้ำยางโดยใช้น้ำยางธรรมชาติและดินขาว
35 การพัฒนาถ้วยรับน้ำยางโดยใช้น้ำยางธรรมชาติและดินขาว
ปี พ.ศ. 2547
36 เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์เอนกประสงค์
ปี พ.ศ. 2546
37 การพัฒนาดินญี่ปุ่นโดยการใช้กาวยางธรรมชาติปรับปรุงแทนกาวลาเท็กซ์
ปี พ.ศ. 2545
38 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพโดยใช้ปอสา
39 การพัฒนาเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ด้วยความร้อนแบบอัตโนมัติ
40 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับส้มแขกผง
41 การพัฒนาน้ำยางเพื่อใช้แทนซิลิโคนเหลวในงานหล่อแบบแม่พิมพ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2544
42 การศึกษากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ โดยวิธีการฉีดพลาสติกเข้าเบ้า
43 การศึกษากระบวนการอัดรีดแผ่นฟิล์มพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2543
44 การศึกษากระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์โดยเครื่องอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2540
45 การพัฒนาระบบการศึกษากลศาสตร์ของของไหลและการประยุกต์ใช้ในการออกแบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการผลิตแซนแธน
ปี พ.ศ. 2530
46 ระบบทำน้ำร้อนด้วยแสงอาทิตย์ที่มีตัวรับรังสีแบบฮีทไปป์-เธอร์มัลไดโอด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
47 ผลการเติมเอทธิลีนไวนิลอะซีเตรตต่อประสิทธิภาพในการยึดติดกาว
48 การพัฒนาคอมโพสิตบอร์ดจากกล่องเครื่องดื่ม