ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสิงห์ ไชยคุณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางวานาเดียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิครีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง
2 การเตรียมชั้นเคลือบแข็งของโครเมียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ด้วยวิธี รีแอคทีฟ แมกนีตรอน โคสปัตเตอริง
ปี พ.ศ. 2551
3 การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางโครเมียมไนไตรด์บนอุปกรณ์ตัดคว้าน สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ปี พ.ศ. 2548
4 การออกแบบและลักษณะเฉพาะของหัวดีซีแมกนิตรอนสปัตเทอริง
ปี พ.ศ. 2546
5 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบเครื่องเคลือบในสูญญากาศ เพื่อการศึกษาและฝึกอบรม
ปี พ.ศ. 2545
6 การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีสปัตเตอริงสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
ปี พ.ศ. 2544
7 การวิจัยและพัฒนาการเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมไนไตรด์ ด้วยวิธีสปัตเตอริงสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องประดับ