ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2551 1
2 2549 1
3 2544 1
4 2543 1
5 2540 1
6 2528 1
7 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของกัมพูชาในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2549
2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของกัมพูชาในปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2544
3 ความสัมพันธ์ระหว่าง ล้านนา ล้านช้าง กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง
ปี พ.ศ. 2543
4 ความสัมพันธ์ระหว่าง ล้านนา ล้านช้าง กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง
ปี พ.ศ. 2540
5 เมืองเชียงใหม่ จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านปง : หน้าประวัติศาสตร์สังคมล้านนาที่ขาดหายไป
ปี พ.ศ. 2528
6 การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 เมืองเชียงใหม่ จิตรกรรมฝาผนังวัดบ้านปง : หน้าประวัติศาสตร์สังคมล้านนาที่ขาดหายไป