ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ เอกพงศ์ไพสิฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นฤมล วิเศษโอภาส 1
2 วโรชา มหาชัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2545 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2545
1 การศึกษามะเร็งกระเพาะอาหาร เปรียบเทียบลักษณะทางคลินิกและพยาธิวิทยาระหว่างผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรกับผู้ป่วยที่ไม่มีการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร
2 การศึกษามะเร็งกระเพาะอาหาร เปรียบเทียบลักษณะทางคลินิก และพยาธิวิทยาระหว่างผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร กับผู้ป่วยที่ไม่มีการติดเชื้อเฮลิโรแบคเตอร์ ไพโลไร
3 การศึกษามะเร็งกระเพาะอาหาร เปรียบเทียบลักษณะทางคลินิก และพยาธิวิทยาระหว่างผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลเร กับผู้ป่วยที่ไม่มีการติดเชื้อ เฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร