ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ เชียงกา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- สรศักดิ์ เชียงกา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีของระบบวิทยาการเข้ารหัสลับเชิงควอนตัม
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ทวิเสถียรเชิงแสงในเรโซเนเตอร์แบบวงแหวนซิลิกอน
3 แบบจำลองแบบไม่ต่อเนื่องสำหรับการสังเคราะห์เสียงดิจิทัลของเครื่องสายโดยวิธีการแปลงเชิงฟังก์ชัน
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาลักษณะของความพัวพันของโฟตอนที่กำเนิดโดยการแปลงผันลงอิงพารามิเตอร์แบบเกิดขึ้นเองของแหล่งกำเนิดแบบพัลส์
5 ต้นทุนการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตามความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
6 ควอนตัมคริปโตกราฟฟี: ความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูลข่าวสารในระบบเครือข่ายแสง
7 การทดลองวิทยาการเข้ารหัสลับควอนตัมอ้างอิงเกณฑ์วิธีเอสเอาร์จี 40
8 ผลของอุณหภูมิต่อการปลูกท่อนาโนคาร์บอนบนฟิล์มบางเหล็กโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมีด้วยความร้อน
ปี พ.ศ. 2551
9 แหล่งกำเนิดเอนแทงเกิลเมนต์โฟตอนในเส้นใยนำแสง
10 ระบบวิทยาการเข้ารหัสลับควอนตัมโดยใช้เส้นใยนำแสง
ปี พ.ศ. 2550
11 การปลูกท่อนาโนคาร์บอนโดยวิธีการตกสะสมไอเชิงเคมีด้วยความร้อนบนฟิล์มบางนิกเกิล
ปี พ.ศ. 2548
12 เปิดโลกเทคโนโลยีควอนตัมกับวิทยาการรหัสลับสมบูรณ์แบบ
13 การออกแบบการประมวลผลสัญญาณสำหรับระบบวิทยาการรหัสลับเชิงควอนตัมด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2536
14 การสร้างเอ็นเอ็มอาร์ดีเทคเตอร์แบบโรบินสัน
15 การสร้างเอ็นเอ็มอาร์ดีเทคเตอร์แบบโรบินสัน
ปี พ.ศ. 2535
16 การสร้างเอ็นเอ็มอาร์ดีเทคเตอร์แบบโรบินสัน