ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรศักดิ์ จิตตะโคตร์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2542 2
3 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลของการเสริมน้ำมันถั่วเหลืองร่วมกับน้ำมันปลาต่อกระบวนการหมักในกระเพาะหมัก ปริมาณกรดไขมันเชื่อมต่อลิโนเลอิก [CLA] องค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายยาวในไขมันนม และปริมาณโซมาติกเซลล์ของน้ำนมในโคนม
ปี พ.ศ. 2542
2 ผลของการใช้แคสซาเรียทดแทนโปรตีนจากกากถั่วเหลืองต่อปริมาณการกินได้, เมทธาโบไลซ์ในกระแสเลือด, กระบวนการหมักในกระเพาะหมัก, การย่อย ได้และการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนในโคนมที่ได้รับฟากหมักยูเรีย เป็นอาหารหยาบ
3 ผลของการใช้แคสซาเรียทดแทนโปรตีนจากกากถั่วเหลืองต่อปริมาณการกินได้, เมทธาโบไลซ์ในกระแสเลือด, กระบวนการหมักในกระเพาะหมัก, การย่อยได้และการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีนในโคนมที่ได้รับฟางหมักยูเรียเป็นอาหารหยาบ