ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล นาถะพินธุ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- สุรพล นาถพินธ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 แนวทางการจัดการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในบ้านเขาทุเรียน ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
2 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบเครื่องมือที่ทำด้วยสำริดและเหล็กยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่พบในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม
3 การศึกษาเตาถลุงเหล็กสมัยโบราณที่บ้านเขาดินใต้ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ. 2552
4 การศึกษาโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
5 ร่องรอยชุมชนโบราณในพื้นที่วัดสันเปาโล ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 จากหลักฐานโบราณคดี
ปี พ.ศ. 2551
6 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย