ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล ฐิติธนากุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 3
2 2560 1
3 2558 1
4 2548 1
5 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการเก็บรักษาละอองเกสรของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ Nepenthes mirabilis, N. mirabilis var. globosa และ N. thorelii
2 ศึกษาการสูญเสีย ธาตุอาหาร N P และ K ของหญ้าเนเปียร์ พันธุ์ปากช่อง1 ที่ระยะการเก็บเกี่ยวที่ 1 2 3 4 และ 5 เดือน (ชื่อเดิม :ศึกษาการสูญเสีย ธาตุอาหาร N ของหญ้าเนเปียร์ พันธุ์ ปากช่อง1 ที่ระยะการเก็บเกี่ยวที่ 1 2 3 4 และ 5 เดือน)
3 ศึกษาการสูญเสียธาตุอาหารของหญ้าเนเปียร์ พันธุ์ปากช่อง 1 ที่ระยะการเก็บเกี่ยวที่ 1 2 3 4 และ 5 เดือน
ปี พ.ศ. 2560
4 ศักยภาพและผลตอบแทนของการปลูกมะพร้าวน้ำหอมเปรียบเทียบกับการปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และมะพร้าวทำกะทิในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2558
5 ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บรักษาละอองเกสรของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง (ชื่อเดิม :ศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการเก็บรักษาละอองเกสรเพศผู้ของหม้อข้าวหม้อแกงลิงสายพันธุ์ N. mirabili, และ N. thorelii )
ปี พ.ศ. 2548
6 ผลของไนโตรเจนและน้ำที่มะม่วงพันธุ์ 'น้ำดอกไม้' ได้รับก่อนการออกดอกต่อพัฒนาการของตายอดไปเป็นช่อดอกหรือยอดใหม่