ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพล จิวาลักษณ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2541
1 พฤติกรรมของโครงสร้างวัสดุเสริมดิน โดยใช้แผ่นใยและตาข่ายเสริมแรงเป็นวัสดุเสริม
ปี พ.ศ. 2539
2 การคาดคะเนค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ด้วยหลักการสถิติ
3 การประเมินการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม ด้วยวิธีพลศาสตร์ในชั้นดิน กรุงเทพฯ และระยอง
ปี พ.ศ. 2532
4 ศึกษาการบดอัดโดยวิธีทุบด้วยลูกตุ้มหนักของเขื่อนทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี
5 การศึกษาสหสัมพันธ์ของสมบัติทางวิศวกรรมของดินกรุงเทพ
6 ผลกระทบของความสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวทางด้านข้างของชั้นดิน ที่เกิดจากการตอกเข็ม 0.35 ม. x 0.35 ม. ในการก่อสร้างอาคารส่วนผลิตน้ำ ณ โรงกรองน้ำบางเขน การประปานครหลวง
ปี พ.ศ. 2531
7 การประเมินค่าทางสถิติของสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2529
8 การประมาณค่าความสามารถรับน้ำหนักของดินสำหรับฐานรากตื้น จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการของกำลังรับแรงเฉือน มุมเสียดทานภายในและตัวประกอบความสามารถรับน้ำหนักของดิน
ปี พ.ศ. 2523
9 ลักษณะการพองตัวของดินกรุงเทพฯ