ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพงษ์ โสธนะเสถีย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการประเมินความสัมพันธ์ของชุมชนรอบเขื่อน โรงไฟฟ้า ปี 2556
ปี พ.ศ. 2553
2 การบริหารเพื่อพัฒนาสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ปี พ.ศ. 2552
3 การสร้างตราสินค้าทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์
4 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และความต้องการข่าวสารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
5 ยุทธวิธีการสื่อสารตราสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันกับตราสินค้าต่างประเทศ
6 กลยุทธ์การใช้สื่อสารมวลชนและการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์รถยนต์ นิสสัน เทียน่า
ปี พ.ศ. 2551
7 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย
8 การสื่อสารภายในบรรษัทระหว่างประเทศภายใต้ภาวะเปลี่ยนแปลง :
ปี พ.ศ. 2548
9 การประเมินผลงานของวุฒิสภา ชุดที่ 9 [22 มีนาคม 2544-ปัจจุบัน]
ปี พ.ศ. 2544
10 พฤติกรรมการสื่อสารต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
ปี พ.ศ. 2535
11 เงื่อนไขความพอใจในการเปิดรับสื่อในองค์การชายแดน
ปี พ.ศ. 2526
12 รามเกียรติ์ : การแปลความหมายทางการเมือง
13 รามเกียรติ์ : การแปลความหมายทางการเมือง