ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพงษ์ โสธนะเสถีย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการประเมินความสัมพันธ์ของชุมชนรอบเขื่อน โรงไฟฟ้า ปี 2556
ปี พ.ศ. 2553
2 การบริหารเพื่อพัฒนาสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7ของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ปี พ.ศ. 2552
3 การสร้างตราสินค้าทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์
4 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และความต้องการข่าวสารด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
5 ยุทธวิธีการสื่อสารตราสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันกับตราสินค้าต่างประเทศ
6 กลยุทธ์การใช้สื่อสารมวลชนและการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์รถยนต์ นิสสัน เทียน่า
ปี พ.ศ. 2551
7 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมลายูในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย
8 การสื่อสารภายในบรรษัทระหว่างประเทศภายใต้ภาวะเปลี่ยนแปลง :
ปี พ.ศ. 2549
9 การสื่อสารเพื่อการจัดการองค์กรเกย์ในประเทศไทย
10 การสื่อสารเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
11 การสื่อสารเพื่อการจัดการในองค์การธุรกิจ
12 การสื่อสารเพื่อการจัดการในชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
13 การสื่อสารเพื่อการจัดการองค์กรเกย์ในประเทศไทย
14 การสื่อสารเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15 การสื่อสารเพื่อการจัดการในองค์การธุรกิจ
16 การสื่อสารเพื่อการจัดการในชุมชน
17 การประเมินผลงานของวุฒิสภา ชุดที่ 9 [22 มีนาคม 2544-ปัจจุบัน]
ปี พ.ศ. 2544
18 พฤติกรรมการสื่อสารต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
ปี พ.ศ. 2537
19 การสื่อสารทางการเมืองในชุมชน ที่มีสตรีเป็นผู้นำ
ปี พ.ศ. 2535
20 เงื่อนไขความพอใจในการเปิดรับสื่อในองค์การชายแดน
21 เงื่อนไขความพอใจในการเปิดรับสื่อในองค์การชายแดน
ปี พ.ศ. 2532
22 เมืองใหญ่และรูปแบบที่ควรเป็น : การบริหารงานหาดใหญ่
ปี พ.ศ. 2526
23 รามเกียรติ์ : การแปลความหมายทางการเมือง
24 รามเกียรติ์ : การแปลความหมายทางการเมือง
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 เมืองใหญ่และรูปแบบที่ควรเป็น : การบริหารงานหาดใหญ่
26 การสื่อสารทางการเมืองในชุมชน ที่มีสตรีเป็นผู้นำ
27 เงื่อนไขความพอใจในการเปิดรับสื่อในองค์การชายแดน