ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรพงษ์ ชาติพันธุ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 2557 2
6 2555 1
7 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 อุปกรณ์ฝึกการยืนสำหรับเด็กเล็กพัฒนาการช้า
ปี พ.ศ. 2560
2 คุณสมบัติเชิงเคมีกายภาพของสารเพิ่มน้ำเลือดที่มีแป้งมันสำปะหลังดัดแปรชนิดไฮดรอกซีโพพิลเป็นองค์ประกอบ
ปี พ.ศ. 2559
3 ผลกระทบของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรต่อคุณสมบัติของสารเพิ่มน้ำเลือด
4 ผลกระทบของความเข้มข้นและค่าเทียบเท่าน้ำตาลเดคโทรชของมอลโตเดดทรินจากแป้งมันสำปะหลังต่อสูตรการผสมและลักษณะของสารเพิ่มน้ำเลือด
ปี พ.ศ. 2558
5 ผลกระทบของความเข้มข้นและค่าเทียบเท่าน้ำตาลเดคโทรชของมอลโตเดดทรินจากแป้งมันสำปะหลังต่อสูตรการผสมและลักษณะของสารเพิ่มน้ำเลือด
ปี พ.ศ. 2557
6 การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 2 มิติ สำหรับการทำนายขนาดของการตีบตันของคราบไขมันในหลอดเลือดจากการวัดความเร็วในหลอดเลือดแดงบริเวณต้นคอด้วยอัลตราซาวด์
7 ผลกระทบของแป้งมันสำปะหลังดัดแปรต่อคุณสมบัติของสารเพิ่มน้ำเลือด
ปี พ.ศ. 2555
8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแป้งมันสำปะหลังมาใช้เป็นส่วนผสมสำหรับสารเพิ่มน้ำเลือด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 2 มิติ สำหรับการทำนายขนาดของการตีบตันของคราบไขมัน ในหลอดเลือดจากการวัดความเร็วในเลอดเลือดแดงบริเวณต้นคอด้วยอัลตราซาวด์
10 การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์ 2 มิติ สำหรับการทำนายขนาดของการตีบตันของคราบไขมันในหลอดเลือดจากการวัดความเร็วในหลอดเลือดแดงบริเวณต้นคอด้วยอัลตราซาวด์