ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุรชัย แซ่จึง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2548 2
4 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การป้องกันพังผืดรอบเยื่อดูรา ด้วยการใช้แผ่นเจลาตินชุบยาต้านการอักเสบ ชนิดไม่ใช่สเตียร์รอยด์ยับยั้ง COX-2: การศึกษาทดลองเปรียบเทียบในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2555
2 ประสิทธิผลของการรับประทานยาต้านการอักเสบและการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อฟาเสทในการรักษาผู้ป่วยข้อฟาเสทอักเสบ
3 ประสิทธิผลของการรับประทานยาต้านการอักเสบและการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อฟาเสทในการรักษาผู้ป่วยข้อฟาเสทอักเสบ
ปี พ.ศ. 2548
4 ประสิทธิผลของการรับประทานยาต้านการอักเสบและการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อฟาเสทในการรักษาผู้ป่วยข้อฟาเสทอักเสบ
5 ประสิทธิผลของการรับประทานยาต้านการอักเสบและการฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อฟาเสทในการรักษาผู้ป่วยข้อฟาเสทอักเสบ