ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sumalee Kamchonwongpaisan 30
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 23
3 จารุณี วานิชธนันกูล 9
4 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 6
5 Penchit Chitnumsub 6
6 Bongkoch Tarnchompoo 6
7 บงกช ธารชมพู 6
8 Worachart Sirawaraporn 6
9 จิรันดร ยูวะนิยม 5
10 รุ้งลาวัลย์ รัตนจักร์ 5
11 วรชาติ สิรวราภรณ์ 5
12 Roonglawan Rattanajak 4
13 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 4
14 Napawan Ponmee 3
15 นภาวรรณ ผลมี 3
16 Prapon Wilairat 3
17 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 3
18 Rachel Quarrell 3
19 Gordon Lowe 3
20 Chairat Uthaipibull 3
21 สุพรรณี ทวีชัย 3
22 Sudsanguan Chusacultanachai 2
23 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
24 Ubolsree Leartsakulpanich 2
25 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 2
26 สุภาพร ธรรมจินดา 2
27 Phornphimon Maitarad 2
28 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 2
29 Yodhathai Thebtaranonth 2
30 รัชดา จันทร์เพ็ญ 2
31 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 2
32 สุภา หารหนองบัว 2
33 Supa Hannongbua 2
34 Malcolm D. Walkinshaw 2
35 Jirundon Yavaniyama 2
36 John B. Bremner 2
37 Philip J. Shaw 2
38 Phurpa Wangchuk 2
39 Supannee Taweechai 2
40 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 2
41 Samten 2
42 อมรพล อนุวรรตนวร 1
43 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
44 Guilio Rastelli 1
45 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
46 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
47 Amornpol Anuwatwora 1
48 Elena R. Lozovsky 1
49 Mallika Imwong 1
50 Thanat Chookajorn 1
51 Patchreenart Saparpakorn 1
52 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
53 Pornthep Sompornpisut 1
54 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
55 Paul Taylor 1
56 Giulio Rastelli 1
57 Suganya Yongkiettrakul 1
58 Rachada Sirawaraporn 1
59 Voravuth Somsak 1
60 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 1
61 Somdet Srichairatanakool 1
62 Claudiu T. Supuran 1
63 สุดารัตน์ กรึงไกร 1
64 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
65 Sanchai Ekthawatchai 1
66 พลังพล คงเสรี 1
67 Jerapan Krungkrai 1
68 Andrea Scozzafava 1
69 Rachel Ponsinet 1
70 Sudaratana R. Krungkrai 1
71 Sutarnthip Reungprapavut 1
72 Palangpon Kongsaeree 1
73 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
74 Jantanee Wattanarangsan 1
75 Daniel L. Hartl 1
76 Daniel M. Weinreich 1
77 Daniel E. Neafsey 1
78 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
79 Sasinee Bunyarataphan 1
80 Tatsanee Chuchue 1
81 Netnapa Chareonsethakul 1
82 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
83 Kyle M. Brown 1
84 Youngyuth Yuthavong 1
85 Nitsara Karoonuthaisiri 1
86 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
87 Karen S. Anderson 1
88 William L. Jorgensen 1
89 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
90 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 1
91 Joseph W. Fowble 1
92 Lei Jiang 1
93 Karthikeyan Ganesan 1
94 Julian Tirado-Rivers 1
95 Theresa M. Lyons 1
96 Patompon Wongtrakoongate 1
97 Sumalee Tungpradabkul 1
98 สุมาลี ตั้งประดับกุล 1
99 จิระพันธิ์ กรึงไกร 1
100 Napachanok Mongkoldhumrongkul 1
101 Suthidarak Chaijan 1
102 Sara E. Nichols 1
103 Tina Dasguptat 1
104 Cherdsak Maneeruttanarungroj 1
105 John White 1
106 Pradipsinh K. Rathod 1
107 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
108 Deanpen Jarprung 1
109 Neungruthai Saesaengseerung 1
110 Yongyuth Yuthavong 1
111 W. Tipsuwan 1
112 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 1
113 Phantip Vattanaviboon 1
114 Juree Charoenteeraboon 1
115 S. Srichairatanakool 1
116 Jarunee Vanichtanankul 1
117 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
118 Juliano Simoed de Toledo 1
119 Angela Kaysel Cruz 1
120 Jarunee Vanichtanakul 1
121 Mofolusho Falade 1
122 Monica Cristina Terrao 1
123 Brian W. Skelton 1
124 Dennis E. Kyle 1
125 Allan H. White 1
126 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 2
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 4
6 2549 2
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 3
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
ปี พ.ศ. 2553
3 Antiplasmodial activity of atisinium chloride from the Bhutanese medicinal plant, Aconitum orochryseum
4 Antiplasmodial Agents from the Bhutanese Medicinal Plant Corydalis calliantha
ปี พ.ศ. 2552
5 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
6 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
7 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
8 Current treatment and drug discovery against Leishmania spp. and Plasmodium spp.: A Review
9 Stepwise acquisition of pyrimethamine resistance in the malaria parasite
ปี พ.ศ. 2551
10 A genetically hard-wired metabolic transcriptome in Plasmodium falciparum fails to mount protective responses to lethal antifolates
ปี พ.ศ. 2550
11 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
12 Comparative proteomic profiles and the potential markers between Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis.
13 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
14 The role of tryptophan-48 in catalysis and binding of inhibitors of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase
ปี พ.ศ. 2549
15 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
16 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
17 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
18 Carbonic anhydrase inhibitors. Inhibition of Plasmodium falciparum carbonic anhydrase with aromatic sulfonamides: towards antimalarials with a novel mechanism of action?
19 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
ปี พ.ศ. 2547
20 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
21 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
22 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
23 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
24 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
25 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
ปี พ.ศ. 2544
26 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
27 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทย การตรวจกับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง
28 การตรวจหาสารต้านมาเลเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทย การตรวจกับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง : รายงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2543
29 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
30 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
31 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2542
32 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทยการตรวจ กับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง