ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Sumalee Kamchonwongpaisan 30
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 23
3 จารุณี วานิชธนันกูล 9
4 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 6
5 Penchit Chitnumsub 6
6 Bongkoch Tarnchompoo 6
7 บงกช ธารชมพู 6
8 Worachart Sirawaraporn 6
9 จิรันดร ยูวะนิยม 5
10 รุ้งลาวัลย์ รัตนจักร์ 5
11 วรชาติ สิรวราภรณ์ 5
12 Roonglawan Rattanajak 4
13 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 4
14 Chairat Uthaipibull 3
15 Rachel Quarrell 3
16 สุพรรณี ทวีชัย 3
17 Gordon Lowe 3
18 นภาวรรณ ผลมี 3
19 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 3
20 Napawan Ponmee 3
21 Prapon Wilairat 3
22 Supa Hannongbua 2
23 Supannee Taweechai 2
24 สุภา หารหนองบัว 2
25 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 2
26 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
27 Samten 2
28 Ubolsree Leartsakulpanich 2
29 Sudsanguan Chusacultanachai 2
30 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 2
31 Phornphimon Maitarad 2
32 Phurpa Wangchuk 2
33 John B. Bremner 2
34 สุภาพร ธรรมจินดา 2
35 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 2
36 Yodhathai Thebtaranonth 2
37 รัชดา จันทร์เพ็ญ 2
38 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 2
39 Malcolm D. Walkinshaw 2
40 Philip J. Shaw 2
41 Jirundon Yavaniyama 2
42 Paul Taylor 1
43 Rachel Ponsinet 1
44 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
45 Phantip Vattanaviboon 1
46 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
47 Juree Charoenteeraboon 1
48 Suganya Yongkiettrakul 1
49 Giulio Rastelli 1
50 Pornthep Sompornpisut 1
51 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
52 Deanpen Jarprung 1
53 Jarunee Vanichtanankul 1
54 Sumalee Kamchonwongpaisan 1
55 Brian W. Skelton 1
56 Yongyuth Yuthavong 1
57 Neungruthai Saesaengseerung 1
58 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 1
59 W. Tipsuwan 1
60 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
61 S. Srichairatanakool 1
62 Sasinee Bunyarataphan 1
63 Daniel E. Neafsey 1
64 Kyle M. Brown 1
65 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
66 Elena R. Lozovsky 1
67 Daniel M. Weinreich 1
68 Daniel L. Hartl 1
69 Dennis E. Kyle 1
70 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
71 Jantanee Wattanarangsan 1
72 Mallika Imwong 1
73 Thanat Chookajorn 1
74 Amornpol Anuwatwora 1
75 Somdet Srichairatanakool 1
76 Rachada Sirawaraporn 1
77 Voravuth Somsak 1
78 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
79 Guilio Rastelli 1
80 Patchreenart Saparpakorn 1
81 อมรพล อนุวรรตนวร 1
82 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
83 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 1
84 Tina Dasguptat 1
85 จิระพันธิ์ กรึงไกร 1
86 Claudiu T. Supuran 1
87 Sudaratana R. Krungkrai 1
88 Sutarnthip Reungprapavut 1
89 สุมาลี ตั้งประดับกุล 1
90 Sumalee Tungpradabkul 1
91 Suthidarak Chaijan 1
92 Napachanok Mongkoldhumrongkul 1
93 Patompon Wongtrakoongate 1
94 Andrea Scozzafava 1
95 Jerapan Krungkrai 1
96 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
97 Tatsanee Chuchue 1
98 Netnapa Chareonsethakul 1
99 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
100 Palangpon Kongsaeree 1
101 พลังพล คงเสรี 1
102 สุดารัตน์ กรึงไกร 1
103 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
104 Sanchai Ekthawatchai 1
105 Cherdsak Maneeruttanarungroj 1
106 Sara E. Nichols 1
107 Pradipsinh K. Rathod 1
108 Youngyuth Yuthavong 1
109 John White 1
110 Joseph W. Fowble 1
111 Jarunee Vanichtanakul 1
112 Angela Kaysel Cruz 1
113 Monica Cristina Terrao 1
114 Mofolusho Falade 1
115 Juliano Simoed de Toledo 1
116 Lei Jiang 1
117 Karthikeyan Ganesan 1
118 William L. Jorgensen 1
119 Julian Tirado-Rivers 1
120 Theresa M. Lyons 1
121 Karen S. Anderson 1
122 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
123 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 1
124 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
125 Nitsara Karoonuthaisiri 1
126 Allan H. White 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 2
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 4
6 2549 2
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 3
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 3
13 2542 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
ปี พ.ศ. 2553
3 Antiplasmodial activity of atisinium chloride from the Bhutanese medicinal plant, Aconitum orochryseum
4 Antiplasmodial Agents from the Bhutanese Medicinal Plant Corydalis calliantha
ปี พ.ศ. 2552
5 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
6 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
7 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
8 Current treatment and drug discovery against Leishmania spp. and Plasmodium spp.: A Review
9 Stepwise acquisition of pyrimethamine resistance in the malaria parasite
ปี พ.ศ. 2551
10 A genetically hard-wired metabolic transcriptome in Plasmodium falciparum fails to mount protective responses to lethal antifolates
ปี พ.ศ. 2550
11 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
12 Comparative proteomic profiles and the potential markers between Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis.
13 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
14 The role of tryptophan-48 in catalysis and binding of inhibitors of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase
ปี พ.ศ. 2549
15 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
16 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
17 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
18 Carbonic anhydrase inhibitors. Inhibition of Plasmodium falciparum carbonic anhydrase with aromatic sulfonamides: towards antimalarials with a novel mechanism of action?
19 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
ปี พ.ศ. 2547
20 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
21 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
22 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
23 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
24 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
25 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
ปี พ.ศ. 2544
26 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
27 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทย การตรวจกับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง
28 การตรวจหาสารต้านมาเลเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทย การตรวจกับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง : รายงานการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2543
29 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
30 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
31 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2542
32 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทยการตรวจ กับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง