ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ stilbenoid ในหนอนตายหยาก
ปี พ.ศ. 2554
2 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2552
3 การคัดเลือกอ้อยลูกผสมทนแล้งโดยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
4 การพัฒนาการผลิตสารออกฤทธิ์ stilbenoid ในหนอนตายหยาก
5 การสำรวจโรคใบขาวของอ้อยในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2550
6 การชักนำให้เกิดต้นและเทคนิคการถ่ายยีนโดยใช้ agrobacterium เป็นพาหะในหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis)
7 การถ่ายยีน VPI ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยเข้าสู่หญ้ารูซี่ โดยใช้อะโกรแบคทีเรียม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
8 การคัดเลือกอ้อยลูกผสมทนแล้งโดยเทคนิคเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ