ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สุมนา นีระ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่นตะวันที่ส่งเสริมการสะสมของสารอินนูลิน
ปี พ.ศ. 2559
2 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่นตะวันที่ส่งเสริมการสะสมของสารอินนูลิน
ปี พ.ศ. 2558
3 ศักยภาพของสารทดแทนธาตุอาหารและฮอร์โมนที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงสตรอเบอรี่
4 การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแก่นตะวันที่ส่งเสริมการสะสมของสารอินนูลิน
ปี พ.ศ. 2557
5 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันในระดับเซลเพื่อเพิ่มปริมาณอินนูลิน
6 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันในระดับเซลเพื่อเพิ่มปริมาณอินนูลิน
ปี พ.ศ. 2556
7 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันในระดับเซลเพื่อเพิ่มปริมาณอินนูลิน
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันในระดับเซลเพื่อเพิ่มปริมาณอินนูลิน
9 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันในระดับเซลเพื่อเพิ่มปริมาณอินนูลิน II
10 กลุ่มวิจัยไม้ดอกไม้ประดับ
11 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
12 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
13 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2554
14 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก่นตะวันในระดับเซลเพื่อเพิ่มปริมาณอินนูลิน
15 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
16 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2553
17 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ III
18 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
19 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
20 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
21 อิทธิพลของธาตุอาหารและไซโตไคนินที่มีต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้างกระในสภาพปลอดเชื้อ
ปี พ.ศ. 2552
22 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ II
23 การขยายพันธุ์พืชที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
24 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
25 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
26 การขยายพันธุ์พืชที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
27 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2551
28 การพัฒนาพันธุ์แก่นตะวันปลอดโรคโดยเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ
29 ศึกษาการเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของกระชายดำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และชนิดของหัวพันธุ์ที่ระดับความสูง 2 พื้นที่
ปี พ.ศ. 2550
30 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
31 ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลิตสัตว์ของสมุนไพรต้นหนอนตายหยาก
32 ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลิตสัตว์ของสมุนไพรต้นหนอนตายหยาก
33 ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลิตสัตว์ของสมุนไพรต้นหนอนตายหยาก
34 การขยายพันธุ์พืชที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
35 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพร ที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2549
36 การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
37 อายุการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อการผลิตและคุณภาพของกระชายดำในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2548
38 การขยายพันธุ์พืชที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่โคกภูตากาโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2547
39 ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลิตสัตว์ของสมุนไพรต้นหนอนตายหยาก II
40 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสมุนไพรต้นหนอนตายหยาก
41 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร : บอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์
42 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร:บอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์
43 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสมุนไพรต้นหนอนตายยาก
44 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสมุนไพรต้นหนอนตายยาก
45 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร:บอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์
46 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร : บอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์
47 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสมุนไพรต้นหนอนตายหยาก
48 เทคโนโลยีการผลิตสมุนไพร : บอระเพ็ดพุงช้าง และแฮ้ม เพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์
ปี พ.ศ. 2546
49 ศึกษาการเจริญเติบโต ผลผลิตและการใช้ประโยชน์ผลิตสัตว์ของสมุนไพรต้นหนอนตายหยาก
50 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสมุนไพรต้นหนอนตายหยาก
ปี พ.ศ. 2545
51 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสมุนไพรต้นหนอนตายหยาก II
52 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร: บอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์ II
53 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสมุนไพรต้นหนอนตายยาก
ปี พ.ศ. 2544
54 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของสมุนไพรต้นหนอนตายยาก
55 เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร: บอระเพ็ดพุงช้างและแฮ่มเพื่อประโยชน์ทางด้านการแพทย์
ปี พ.ศ. 2543
56 การรวบรวมและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร: บอระเพ็ดพุงช้าง
57 การรวบรวมและการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพร : บอระเพ็ดพุงช้าง
ปี พ.ศ. 2534
58 การขยายพันธุ์มะม่วงโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
59 การขยายพันธุ์มะม่วงโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ , 10 หน้า
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
60 อิทธิพลของธาตุอาหารและไซโตโคนินที่มีต่อการเพาะเลี้ยงช้างกระในสภาพปลอดเชื้อ
61 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเลี้ยงแก่นตะวันในสภาพปลอดเชื้อ